اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی”

دسته: کسب و کار و مدیریت
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس و موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

تاریخ شروع: شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۸۲۸۸۴۳۹۱
نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۴۰۴۸
آدرس وب سایت: hicibif.ir/fa
آدرس ایمیل: info@icibif.ir

محورهای گردهمایی:

الف) مفاهیم بنیادی و ارکان تامین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر

الف ۱) بنیان های بانکداری و تامین مالی اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· ۱- منع ممنوعیت مطلق ربا: با توجه به این ممنوعیت ، بهره به هیچ صورتی (ساده یا مرکب ) مانند وام های بهره محور و بازار پولی جایی در بانکداری و تامین مالی اسلامی ندارد .

· ۲- در چنین وام هایی تمامی ریسک ها از وام دهنده به قرض گیرنده منتقل می شود.

· ۳- به علت وجود بهره، وام ها به هر جایی برای کسب بازدهی بیشتر سوق داده می شود الا به سرمایه گذاری .

· ۴- در بانکداری و تامین مالی اسلامی جایی که PLS(مشارکت در سود و زیان ) هست یک شرط مهم هست نه فقط سود و زیان بین تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده تسهیم می شود بلکه ریسک پیش بینی شده در قرارداد نیز بین آنها تسهیم می شود .

الف ۲) ارکان بانکداری و تامین مالی اسلامی به عنوان جزئی از اقتصاد اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· عدالت ،تعاون و رفاه اجتماعی سه رکن اصلی اقتصاد اسلامی در نظر گرفته می شوند و عدالت هدف غایی این نظام محسوب میشود.

· ارکان سه گانه باید همزمان نقش فعالی ایفا کنند.

· در مدل اقتصاد اسلامی که احکام اسلامی مطابق با قوانین الهی هستند تضاد موجود بین کارایی و عدالت که در نظام اقتصادی متعارف وجود دارد از بین میرود .این پیامد آشکارا قابل درک میباشد زیرا قوانین الهی از خارج از این دنیا و با هدف حفظ عشق ، همدلی ، نوع دوستی ، فداکاری، ارتباطات دو جانبه ، بخشش ، قدردانی، فضیلت ،خیرخواهی و صداقت بین انسانها در حالت کلی و مسلمانان به طور خاص نازل شده است.

· مشکل است که بتوان تصور کرد که در چنین محیطی کارایی از دست برود .

الف ۳) آیا مفهومی به عنوان بانکداری و تامین مالی اسلامی وجود دارد؟

· راهنمای تفصیلی:

· سوال مطرح در اینجا این است که آیا ما همه الزامات مورد نیاز برای بنا نهادن یک نظام بانکداری اسلامی و اجرای موفقیت آمیز آن را داریم ؟

· برخی نویسندگان نسبت به این موضوع که آیا چنین نظامی وجود دارد تشکیک کرده اند یا اینکه آن را یکنوع تصور در ذهن مسلمانان می دانند.

· برای برخی از اقتصاددانان طرفدار نظام سرمایه داری درک وجود نظام اقتصادی بدون بهره بسیار سخت است .

· اسلام ربا را در هر شکل آن منع کرده است اما سود را که همان بازدهی به سرمایه واقعی مستقیما درگیر در سرمایه گذاری ریسکی میباشد تایید کرده است . همواره ریسک با سرمایه گذاری واقعی در هم آمیخته است

· در عدم وجود ربا مکانیزم ها برای مرتبط کردن پول (سرمایه بالقوه) با بخش واقعی چیست ؟ چگونه کارایی این مکانیزم ها در کلیت آنها با نظام متعارف مقایسه می شود ؟

الف ۴) مشخصه های اساسی بانکداری و تامین مالی اسلامی کدامند؟

· راهنمای تفصیلی:

· لازم است که به مکانیزم های بانکداری و تامین مالی اسلامی ازین جهت که چگونه کار می کنند، متمرکز شد.

· بانکداری و تامین مالی اسلامی واسطه های پولی را از نظام اقتصادی حذف می کنند.

· بر خلاف نظام متعارف هیچ مداخله ای برای دستکاری در بازار ضرورت ندارد زیرا پیامد ها بطور درون زا از داخل بخش واقعی نظام حاصل می گردد.

· پیامد هاوآثار اقتصادی نظام بانکداری و تامین مالی اسلامی می تواند از جنبه های ذیل مورد بررسی قرار گیرد: ثبات نسبی سطح عمومی قیمت ها، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار، نوسانات اقتصادی و … .

الف ۵) بانکداری متعارف در مقایسه با بانکداری و تامین مالی اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· مقایسه می تواند از زوایای مختلف انجام شود مانند: مبانی فلسفی – اصول، ابزار ها، مکانیزم های انتقال و پیامد های اقتصادی.

· قرض الحسنه (رویکرد ارتباط دو طرفه) که نقش مهمی ایفا میکند در مقابل وام های بهره محور که نتیجه عدم ارتباط دو طرفه میباشد، تسهیم ریسک و انتقال ریسک

· بازار های منفک شده در سرمایه داری در مقابل بازار های یکپارچه و مرتبط به یکدیگر در بانکداری و تامین مالی اسلامی

· شباهت ها و عدم شباهت ها بین نظام متعارف از یک سو و بانکداری و تامین مالی اسلامی از سوی دیگر

· تاثیر آثار بلند مدت اقتصادی سود در سطح کلان در نظام تسهیم سود و زیان در مقابل وام های بهره محور

· چگونه بانکداری اسلامی با شعبی که مازاد منابع دارند در مقابل شعبی که کمبود منابع دارند برخورد می کند؟

· آیا بانکداری اسلامی اجازه ظهور بازار پولی را می دهد؟ چرا و چگونه؟

ب) پیش درآمدی بر مدلسازی بانکداری اسلامی

ب ۱) توضیح شیوه های مختلف قرارداد های اسلامی و نقش آن ها در اقتصاد

· راهنمای تفصیلی:

· مقایسه قرارداد های مبادلاتی با قرار داد های PLS و متغیری که بازار آن ها را به تعادل می رساند.

· هزینه فرصت سرمایه در مقابل هزینه فرصت پول در هر دو نوع قرار داد در هر صورت.

· ارزش زمانی پول یا ارزش پولی زمان در هر دو نوع قرارداد

· تاثیر این قرار داد ها بر روی هزینه تولید، قیمت گذاری و رفاه اجتماعی

ب ۲) آیا برای بانکداری وتامین مالی اسلامی یک مدل واحدی وجود دارد؟

· راهنمای تفصیلی:

· میتوان تصور کرد که به تعداد فتاوای فقهی مدل تامین مالی اسلامی وجود داشته باشد.

· از تعداد مدل های قابل تصور فقط تعداد بسیار کمی و چه بسا فقط یک مدل بتواند از آزمون های اقتصادی لازم برای رسیدن به اهداف اقتصادی بگذرد. منظور از این آزمون این است که بالاترین کارایی بانکداری و تامین مالی اسلامی را تامین نماید.

پ) تنظیم گری و مقررات در تامین مالی اسلامی

پ ۱) چگونگی تاثیر بازل ۱ و ۲ و ۳ بر بانکداری و تامین مالی اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· بررسی می بایست به این مساله بپردازد که آیا مصوبات کمیته بازل به صورت یکسان برای نظام بانکداری بهره محور و بانکداری اسلامی قابل کاربرد هست یا خیر؟

· به کرات ثابت شده است که نظام بانکداری متعارف آسیب پذیر است , و موجد نا بسامانیهای مالی شده است. از این آسیب پذیری می توان برای اثبات عدم سازگاری درونی آن سیستم استفاده کرد. مصوبات بازل به منظور اجتناب هر چه بیشتر ازبروز آشقتگی های مالی مکرر در آینده است و تلاش میکند که تا جای ممکن از اثر دومینو برای اتفاق مجدد آن جلوگیری کند و این تلاش را میتوان تنها مقصود بازل دانست. انجام آزمون استرس در بانکهای سرمایه داری

دلیل روشنی بر این مدعی است.

· آیا دلیل یا شاهدی وجود دارد که مشارکت در سود و زیان در نظام بانکداری اسلامی (به صورت کامل آن) به اندازه نظام متعارف آسیب پذیر باشد؟

· آیا ما می توانیم و باید ضوابط احتیاطی بانکداری اسلامی را مستقل از آن چیزی که برای نظام متعارف وجود دارد بوجود آوریم؟

پ ۲) کفایت و/یا عدم کفایت سرمایه در بانکداری و تامین مالی اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· تمرکز بر روی تراز نامه بانک های اسلامی راهنمایی هست برای عدم کاربرد مصوبات بازل ۱ و ۲ و ۳ در خصوص کفایت سرمایه برای بانکداری اسلامی

· باید روشن شود که زمانی که بانک های اسلامی وکیل سپرده گذران و شریک سرمایه گذاران هستند چیدمان ترازنامه شان به طور چشمگیری از چیدمان بانکداری متعارف متفاوت خواهد بود.علت اصلی را باید درچگونگی تاثیر بر نوع اول و دوم سرمایهtier 1 and tier 2 جستجو کرد.

· باید بررسی شود که آیا توصیه های بازل ۱، ۲ و ۳ بر روی موسسات مالی و بانکداری اسلامی تاثیر می گذارند.؟ چگونه و از چه طریق؟

ت) جنبه های اقتصادی، قانونی و اخلاقی بانکداری و تامین مالی اسلامی

ت ۱) جنبه های قانونی و اخلاقی بانکداری وتامین مالی اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· در اینجا ضرورت دارد که بررسی شود آیا نظام اقتصاد اسلامی از ویژگی های لازم یک نظام اقتصاد ی عدالت محور برخوردار است یا نه؟ این ویژگیها عبارتند از: حقوق مالکیت و ارتباطات مریوطه- انواع آزادی های فعالیت های اقتصادی- ویژگی نظام انگیزشی- ویژگی هماهنگی یا مکانیزم تخصیص منابع- ارکان و نظام تصمیم گیری.

· بیان ارتباط، موقعیت و اهمیت جنبه های اخلاقی بانکداری و تامین مالی اسلامی که مستقیما از قرآن و سنت اخذ شده باشد (که در نظام سرمایه داری وجود ندارد) اما مکانیسم تامین مالی اسلامی را موثر تر می سازد.

· چگونه اخلاقیات مسلمانان و غیر مسلمانان را به هم مرتبط ساخته است و چگونه هم افزایی چنین ارتباطاتی می تواند به شیوه ای موثر در بانکداری و تامین مالی اسلامی استفاده شود؟

· چگونه مردم به هنجار های اخلاقی در فضای اقتصادی اهمیت می دهند و چگونه جامعه و دولت اسلامی می توانند از آن ها حمایت کرده و به آنها تعالی بخشد و به چه طریقی قابل کاربرد است؟

ت ۲) نقش شریعت و اقتصاد در انتخاب و ترویج ایده های جدید بانکداری اسلامی

· راهنمای تفصیلی:

· پنج حالت متفاوت از نقش کلیدی این دو مقوله قابل تصور است. به هر حال همه حیله های به ظاهر سازگار با شریعت به عنوان پنجمین حالت شدیدا مردود است. اما فقط دو حالت از چهار حالت مورد تائید هستند. بنابراین هر ایده جدیدی میبایستی که ویژگی های این دو حالت را داشته باشد.

ت ۳) مشکلات حل اختلافات حقوقی بانکداری وتامین مالی اسلامی: با تاکید ویژه بر تجربیات کشور های مسلمان و غیر مسلمان

ث) تجربیات و چالش های اجرایی بانکداری وتامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف

ث ۱) ارزیابی منتقدانه از تجربیات کشور های مختلف در بانکداری وتامین مالی اسلامی با توجه خاص به نظام مشارکت در سود و زیان در قرارداد های مشارکت

ث ۲) بانکداری بدون ربا و ادیان ابراهیمی

· راهنمای تفصیلی:

· ۱- مفهوم ربا در ادیان ابراهیمی، ۲- حرمت ربا در ادیان ابراهیمی، ۳- راه حل جایگزین ربا در ادیان ابراهیمی، -۴ تجربه بانکداری بدون ربا در بین پیروان ادیان ابراهیمی، ۵- امکان سنجی اجرای بانکداری بدون ربا در کشور های غیر اسلامی پیروان ادیان ابراهیمی.اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1893
برچسب ها: