بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
Political and legal Effects and Consequences of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) In the Post Sanction era
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
برگزارکننده: انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032220
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: iisa.centraloffice@gmail.com

الف: دیپلماسی و روابط دیپلماتیک

– تحول مفهومی دیپلماسی

– جایگاه، نقش و ابعاد دیپلماسی هسته‌ای

– کارکرد‌های دیپلماسی هسته‌ای

– برنامه هسته‌ای و دیپلماسی چندجانبه

ب: صلح و مفاهمه

– تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی

– تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه بین‌المللی

– صلح عادلانه و ابهامات رهیافت حقوق هسته‌ای

– دیپلماسی صلح : نظریه و عمل(بر محور عملکرد هسته‌ای)

– تحلیل صلح جهانی از منظر فعالیت هسته‌ای دولت‌ها

پ: سیاست داخلی

– تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی

– نقش تعامل مردم با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای

– نقش و تعامل نخبگان با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای

– آسیب‌شناسی تضاد اندیشه‌ای احزاب و جریانات سیاسی داخلی در اجرای برجام

ت: سیاست خارجی

– نظریات ایرانی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

– نظریات جریان انتقادی در روابط بین‌الملل و تحولات سیاست خارجی کشورهای همسایه

– مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

– راهبرد منطقه‌ای دولت یازدهم و پیشبرد برنامه هسته‌ای

– گفتمان‌های سیاست خارجی و نحوه اجرای برجام

ث: سیاست و امنیت بین‌الملل

– جایگاه امنیت بین‌الملل در فعالیت‌های هسته‌ای (مطالعه موردی کشورها)

– بررسی تأثیر بحران‌های امنیتی بر فعالیت هسته‌ای

– امنیت بین‌الملل و تأمین حقوق هسته‌ای کشورها

– تحریم و ماهیت مشروع و صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران

ج. اقتصاد سیاسی بین‌الملل

– ایران و نهادهای اقتصاد سیاسی بین الملل(دورۀ پساتحریم)

– تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم

– جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی (دورۀ پساتحریم)

– رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم

چ: سازمان‌ملل و حقوق بین‌الملل

– تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل

– مبانی حقوقی برجام در معاهدات بین‌المللی

– ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل

– اصلاحات سازمان ملل و نقش برجام

– اصلاحات شورای امنیت و نقش برجام

– حق بر صلح، امنیت بین‌المللی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای

– برجام و ایجاد الگوی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای

– برجام و الگوی همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای

– ظرفیت قانون‌گرائی در فعالیت‌های هسته‌ای ج. ا. ا ( نگاهی تطبیقی باتوجه به قوانین و مصوبات داخلی کشورها)

ح: آثار و پبامدهای حقوقی

– برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق عمومی

– برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی

– برجام و حقوق بین‌الملل اقتصادی

– برجام و حقوق تجارت بین‌الملل

– برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه

– برجام و بازاندیشی در مفهوم حق تعیین سرنوشت

– برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم

– برجام و حقوق محیط‌زیست ایران

– برجام و حق مالکیت فکری در نوآوری و کارآفرینی هسته‌ای

خ: پیامدهای ژئوپلیتیک

– تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور

– برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور

– برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا

– تأثیر برجام بر مقیاس های قلمروگستری و قلمروسازی ایران

– برجام و آینده ژئوپلیتیک مناسبات قدرت ایران و منطقه

– تأثیر برجام بر قلمرومندی(قلمروگستری و قلمروسازی) گروههای تکفیری جنوب غرب آسیا

د: جایگاه ایران در منطقه و جهان

– تاثیر ژئوپلیتیک ایران در دیپلماسی هسته‌ای ایران

– روابط ایران و اتحادیه اروپا و پرونده هسته‌ای

– تشدید رقابت‌های جهانی و تغییر ساخت قدرت (مطالعه موردی پرونده هسته‌ای ایران)

ذ: همکاری‌های منطقه‌ای

– همکاری‌های ایران و کشورهای منطقه

– امنیت و ثبات کشورهای منطقه و میزان تأثیر بر پرونده هسته‌ای ایران

– رویکرد کشورهای منطقه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یک کشور)

ر: الزامات و بایسته ها

– بررسی میزان فعالیت‌های تحقیقی و توسعه غنی‌سازی بر اساس برجام

– بازرسی مراکز نظامی و بررسی حقوقی برجام

– ابعاد لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران

– میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه ۵+۱ به برجام
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یاJoint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵) شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.طبق مفاد برجام از طریق اقدامات جامعی که شفافیت و راستی آزمایی را فراهم می‌نماید، نگرانی‌هـاي گـروه 5+1 را مدنظر قرار می‌دهد. همچنین برجام منجر به لغو جامع همه تحریم‌هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌هاي چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌اي ایران می‌شود و اقداماتی را براي دسترسی به تجارت، فناوري، تأمین مالی و انرژي شامل می‌شود.
لذا تبیین و تشریح ابعاد و وجوه مختلف مسأله و تلاش برای شناخت وضعیت دوران پسا‌تحریم در داخل و علاوه بر آن در سطح جهانی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی و آثار احتمالی مثبت یا منفی آن از منظر حقوقی و سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بنابراین، همایش با نگاهی به آینده تحولات و با هدف پاسخ به این سوال که برجام دارای چه آثار و پیامدهای سیاسی یا حقوقی خواهد بود، پیش‌بینی شده است.به‌نظر می‌رسد اکنون مهم‌ترین سوال پیش رو این است که: «توافق هسته ای و برنامه جامع اقدام مشترک چه آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟»
بدیهی‌ترین گمانه و مفروض برجام می‌تواند این‌گونه صورت‌بندی شود که: «گشایش و توسعه در دو بعد سیاسی و حقوقی از منظرهای مختلف می‌تواند به عنوان مهم‌ترین پیامدهای سیاسی به زدودن نگرانی‌ها و خاتمه سوء تفاهم‌ها و افزایش اعتماد متقابل میان ایران و کشورهای 5+1 منجر شود. زیرا بر مبنای برجام، لغو جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند به چنین نتایجی منتهی شود.»
بر همین اساس، در این همایش تلاش خواهد‌شد تا مفروضات مهم قابل‌بیان برای تحولات آتی برمبنای متن برجام و آثار و پیامدهای آن در چارچوب علمی تبیین شود.مسئول یا دبیر همایش: آقای ضیاءالدین صبوری
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2391
برچسب ها: