جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ایبا

دسته: دسته‌بندی نشده
یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
گرگان - موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی
برگزارکننده: موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: یکشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 97 - 32171095 - 017
نمابر: 32173703 - 017
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: tourism.hakimjorjani@gmail.com

۱ ـ جایگاه علوم گردشگری در ایران

ـ گردشگری در جایگاه یک علم بین رشته ای و تخصص های مرتبط

ـ دیدگاه ها و رویکردهای توسعه علوم گردشگری در ایران

ـ سیاستگذاری و خط مشی گذاری علوم گردشگری در کشور

ـ رشد کمی و کیفی علوم گردشگری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ـ ارزیابی مطالعات و پژوهش های گردشگری در ایران

ـ آسیب شناسی برنامه های توسعه علوم گردشگری در کشور

۲ ـ گردشگری و آمایش سرزمین

ـ نظریه ها و پارادایم های گردشگری و آمایش سرزمین

ـ الگویابی فضایی و گونه شناسی گردشگری در آمایش سرزمین

ـ ارزیابی ها و توان سنجی های محصول گردشگری در آمایش سرزمین

ـ شبکه مقاصد گردشگری در آمایش سرزمین ( ضرورت ها و اهداف)

ـ مدل ها و روش های ارزیابی و توان سنجی گردشگری در آمایش سرزمین

تحلیل و سازماندهی فضایی گردشگری در آمایش سرزمین

ـ مدلهای پایش و ارزیابی برنامه های توسعه گردشگری در آمایش سرزمین

ـ جایگاه گردشگری در توسعه منطقه ای و بسترهای آمایش سرزمین

۳ ـ گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان

ـ جایگاه و مزیت های گردشگری در توسعه استان گلستان

ـ علوم گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان

ـ ضرورت های راهبردی در سیاستگذاری و توسعه گردشگری در استان گلستان

ـ ظرفیت های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی توسعه گردشگریدر استان گلستان

ـ قابلیت های محصول گردشگری در مناطق مختلف استان گلستان

ـ پتانسیل سنجی الگوهای فضایی گردشگری در استان گلستان

ـ شبکه مقاصد گردشگری و آمایش سرزمین در استان گلستان

ـ موسسات آموزش عالی و آموزش منابع انسانی مورد نیاز گردشگری در استان گلستان

مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر مهدی سقایی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1062
برچسب ها: