دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

دسته: مهندسی و تکنولوژی
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
برگزارکننده:

تاریخ شروع: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 29902629
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: rd10@sbu.ac.ir

الف- محورهای همایش برای مقاله های علمی

ب- محورهای همایش برای دستاوردها، یادداشت های علمی و نشست های تخصصی:

۱- مدیریت تحقیق و توسعه

– نقش مدیریت تحقیق و توسعه در ارتقا جایگاه ایران در شاخص های رقابت پذیری

– مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط

– مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان

– مدیریت دانش و ارزش آفرینی در تحقیق و توسعه

– مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه

– الگوهای نوین مدیریت تحقیق و توسعه

– آینده نگاری مدیریت تحقیق و توسعه

۲- مدل های برونسپاری تحقیق و توسعه (به شرکت های دانش بنیان)

۳- جایگاه صنعت و معدن در نظام ملی نوآوری

۴- نقش تحقیق و توسعه در بهره وری کل عوامل تولید

۵- نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت با دانشگاه

۶- تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی

۷- جایگاه و کاربرد تحقیق و توسعه در صنایع و معادن

۸- تحقیق و توسعه در پیشرفت صنایع و معادن

۹- تحقیق و توسعه و آینده صنایع و معادن

۱۰- نقش تحقیق و توسعه در برندسازی بنگاهی

۱۱- نقش تحقیق و توسعه در گسترش کیفی و کمی صادرات غیرنفتی

۱۲- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه

۱۳- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در برنامه های بودجه سالیانه ایران

۱۴- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در استراتژی توسعه صنعتی

۱۵-نظام های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 909
برچسب ها: