دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ‏

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
The 2nd Advanced Urban Management Congress
[کنفرانس،همایش، سمینار]
ساری -
برگزارکننده: مرکز همایش های توسعه ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 4 - 33699093 -021
نمابر: 83835310 - 021
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: mor.kaz@gmail.com

اقتصاد شهری

‏۱.‏ هدفمند نمودن یارانه ها و آثار اقتصادی آن بر مدیریت شهری

‏۲.‏ مدیریت یکپارچه شهری و پیامدهای اقتصادی آن

‏۳.‏ سرمایه گذاری در شهرها (داخلی و خارجی)‏

‏۴.‏ اقتصاد مسکن، زمین و کاربریهای شهری

‏۵.‏ نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد شهری

‏۶.‏ نقش فناوریهای نوین در اقتصاد شهری

‏۷.‏ نقش گردشگری در اقتصاد شهری

‏۸.‏ تامین مالی و منابع درآمدی شهر

‏۹.‏ حاشیه نشینی و اقتصاد شهری

‏۱۰.‏ توسعه پایدار اقتصاد شهری

‏۱۱.‏ اقتصاد محیط زیست شهری

‏۱۲.‏ اقتصاد حمل و نقل شهری

‏ ‏

خدمات شهری

‏۱.‏ برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان

‏۲.‏ مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

‏۳.‏ چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری

‏۴.‏ خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات

‏۵.‏ فناوری های نوین و محیط زیست شهری

‏۶.‏ قوانین,خدمات و محیط زیست شهری

‏۷.‏ خدمات شهری و ارتقاء محیط زیست

‏۸.‏ فناوری اطلاعات و خدمات شهری

‏۹.‏ عدالت اجتماعی و خدمات شهری

حمل‌و‌نقل همگانی

‏۱.‏ سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل

‏۲.‏ برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

‏۳.‏ ایمنی ترافیک و ریسک

‏۴.‏ حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار

‏۵.‏ مهندسی ترافیک

‏۶.‏ اقتصاد حمل‌و‌نقل

‏۷.‏ مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل

‏۸.‏ آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک

‏۹.‏ قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

‏۱۰.‏ حمل و نقل غیر موتوری

‏۱۱.‏ طراحی هندسی معابر

‏ ‏

معماری شهری

‏۱.‏ معماری و هویت شهری

‏۲.‏ معماری پایدار

‏۳.‏ روش ها و فناوری های نو در در معماری

‏۴.‏ انرژی های نو در معماری

‏۵.‏ سبک شناسی معماری

‏۶.‏ معماری خیابانی

‏۷.‏ تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

‏۸.‏ گرافیک شهری

‏۹.‏ مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

‏۱۰.‏ معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

‏۱۱.‏ معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

‏۱۲.‏ نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

‏۱۳.‏ الگوهای معماری بومی

‏۱۴.‏ معماری منظر

‏۱۵.‏ بوم شناسی

‏۱۶.‏ زیبایی شناسی در معماری

‏۱۷.‏ سایر ایده های نوین با معماری شهری

‏ ‏

محیط زیست شهری

‏۱.‏ مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

‏۲.‏ ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

‏۳.‏ فضای سبز و محیط زیست شهری

‏۴.‏ شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

‏۵.‏ مسائل محیط زیست کلان شهرها

‏۶.‏ اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

‏۷.‏ کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

‏۸.‏ اکولوژی شهری و شهر سبز

‏۹.‏ شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

‏۱۰.‏ توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

‏۱۱.‏ اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

‏۱۲.‏ همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست

‏۱۳.‏ مکانیسم های توسعه پاک

‏۱۴.‏ اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

‏۱۵.‏ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

‏۱۶.‏ مدیریت پسماند در شهرها

‏۱۷.‏ فاضلاب شهری و تصفیه ‏

‏۱۸.‏ طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

‏۱۹.‏ حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن

‏۲۰.‏ سایرایده های نوین با محیط زیست شهری

‎ ‎

اقتصاد شهر هوشمند

‏۱.‏ بازاریابی و تجارت الکترونیک

‏۲.‏ تجزیه و تحلیل وب سایت و برند های برند سازی از طریق شبکه های اجتماعی

‏۳.‏ بررسی نمونه ها و شرکتهای موفق بین المللی

‏۴.‏ بومی سازی استراتژیهای بازاریابی اینترنتی

‏۵.‏ بهینه سازی وب سایت

‏۶.‏ مدلهای درآمدزایی در فضای اینترنت

‏۷.‏ بررسی برندهایی که با استفاده از وب مارکتینگ فروش خود را بالا برده اند

‏۸.‏ استراتژی ایجاد محتوا برای افزایش ترافیک وب سایت

‏۹.‏ آنالیز دیتا در جهت بهتر شدن‎ ROI

‏۱۰.‏ توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده از اینترنت

‏۱۱.‏ توسعه کسب و کار و کارآفرینی اینترنتی

‏ ‏

عمران شهری

‏۱.‏ برنامه ریزی و مدیریت شهری

‏۲.‏ مصالح و فن آوری های نوین در ساز ههای شهری

‏۳.‏ برنامه‎ ‎های‎ ‎کاهش‎ ‎خطرات‎ ‎زلزله‎ ‎در‎ ‎نواحی‎ ‎لرزه‎ ‎خیز

‏۴.‏ معماری‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎شهری

‏۵.‏ برنامه‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎شهری

‏۶.‏ چالش‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎الزامات‎ ‎شهرهای‎ ‎آینده

‏۷.‏ مهندس‎ ‎ترافیک‎ ‎و‎ ‎حمل‎ ‎و‎ ‎نقل‎ ‎شهری

‏۸.‏ مهندسی‎ ‎تونل‎ ‎برای‎ ‎نواحی‎ ‎شهری

‏۹.‏ کنترل‎ ‎آلودگی‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎شهری

‏۱۰.‏ محیط‎ ‎زیست‎ ‎و‎ ‎رابطه‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎شهری

‏۱۱.‏ کاربرد‎ ‎سیستم‎ ‎های‎ ‎اطلاعات‎ ‎جغرافیایی‎ ‎در‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎شهری ‏GIS

‏۱۲.‏ فن‎ ‎آوری‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎شهری

‏۱۳.‏ بلایای‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎اثرات‎ ‎آن‎ ‎بر‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار‎ ‎شهرها

‏۱۴.‏ بحران‎ ‎های‎ ‎شهری‎ ‎و‎ ‎اثرات‎ ‎آن‎ ‎بر‎ ‎توسعه‎ ‎شهرها

‏۱۵.‏ ساختمان‎ ‎های‎ ‎تاریخی‎ ‎و‎ ‎نقش‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎برنامه‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎شهری

‏۱۶.‏ صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎و‎ ‎ارتباط‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎توسعه‎ ‎شهری

‏۱۷.‏ آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی

‏۱۸.‏ سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب

‏۱۹.‏ ساماندهی آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه شهری

معماری و شهرسازی اسلامی‎ :‎

‏۱.‏ شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی ‏

‏۲.‏ راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی

‏۳.‏ تاثیر فرهنگ وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی

‏۴.‏ نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران ‏

‏۵.‏ جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر

‏۶.‏ واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی

‏۷.‏ نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری و شهرسازی ‏اسلامی

‏۸.‏ روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی

‏ ‏

جامعه شناسی و روانشناسی شهری‎ :‎

‏۱.‏ فرهنگ شهر نشینی و حقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری ‏

‏۲.‏ نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهریمدیریت گردشگری‎ :‎

‏۱.‏ شناسایی جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریسمی

‏۲.‏ تحلیل سطح کمی و کیفی تجهیزات و تسهیلات توریستی

‏۳.‏ محدودیت ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق

‏۴.‏ رابطه بین فرهنگ و گردشگری ‏

‏۵.‏ راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور

‏۶.‏ تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری برروی محیط های گردشگری

‏۷.‏ ارایه راهکارهایی برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار درایران

‏۸.‏ توسعه توریسم و توریسم پذیری

‏۹.‏ نقش درآمدی توریسم بر توسعه کشورها

‏۱۰.‏ بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها

‏۱۱.‏ بررسی توسعه پایدار دربرنامه ریزی جهانگردی

‏۱۲.‏ بررسی نقش برنامهر یزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری

‏۱۳.‏ بررسی چالشها و فرصت های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار درایران

‏۱۴.‏ مدیریت صحیح در توسعه صنعت جهانگردی و رابطه متقابل برنامه ریزی گردشگری و توسعه پایدار

‏۱۵.‏ بررسی قتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه

‏۱۶.‏ بررسی گردشگری و برنامه ریزی شهری

‏۱۷.‏ بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی

‏۱۸.‏ ارائه راهبردهاو راهکارهایی جهت توسعه گردشگری شهری

‏۱۹.‏ بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری

‏۲۰.‏ مطالعه و بررسی علل عقب ماندگی و کندی روند توسعه ی گردشگری در کشور

‏۲۱.‏ بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه پایداری

‏۲۲.‏ شناخت فرایندهای جهانی شدن و تاثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری

‏۲۳.‏ نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر

‏۲۴.‏ راهکارهایی برای رشد گردشگری درایران

‏۲۵.‏ بررسی نقش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا

‏۲۶.‏ بررسی وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری

‏۲۷.‏ بررسی پیشنهادات و راهبردهایی برای توسعه منطقه گردشگری

‏۲۸.‏ بررسی موثرترین راه کاهش تاثیرات منفی گردشگری و رفتن به سمت گردشگری پایدار

‏ ‏

مدیریت شهرالکترونیک :‏

‏۱.‏ شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لایه های موجود فضایی

‏۲.‏ بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها

‏۳.‏ بررسی ویژگی ها و ساختار شهرالکترونیک، روشها و مدلهای مربوط به پیاده سازی آن

‏۴.‏ بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک

‏۵.‏ نقش آموزش در دولت الکترونیک

‏۶.‏ ارائه مدل شهر الکترونیکی با الزامات فرهنگی

‏۷.‏ آماده سازی بستر فرهنگی شهر الکترونیکی

‏۸.‏ بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار

‏۹.‏ نقش و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونیک جهت نیل به توسعه پایدار

‏۱۰.‏ آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساختهای لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی

‏۱۱.‏ چگونگی ارتقای کیفیت سرویس های الکترونیک

‏۱۲.‏ بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان ‏در ابعاد مختلف

‏۱۳.‏ فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالبهای متنوع و جذاب

‏۱۴.‏ بررسی مفاهیم شهرالکترونیک و اعتماد سازی الکترونیکی و نقش اعتمادسازی الکترونیکی را در مورد شهر ‏الکترونیک

‏۱۵.‏ تحلیل نقاط ضعف شهر الکترونیک در زمینه اعتماد و نحوه رفع این موانع و مشکلات و راهکارهای ایجاد اعتماد ‏در شهرها

‏۱۶.‏ تشریح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دردورکاری

‏۱۷.‏ بررسی شبکه های پهن باند بی سیم و زیرساخت مورد نیاز یک شهر الکترونیکی

‏۱۸.‏ تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک

‏۱۹.‏ ارائه طرح ایجاد سامانه سلامت الکترونیک در ایران

‏ مدیریت شهری :‏

‏۱.‏ کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان

‏۲.‏ مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

‏۳.‏ تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی

‏۴.‏ چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران

‏۵.‏ شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری

‏۶.‏ آینده پژوهی در مدیریت شهری

‏۷.‏ تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری

‏۸.‏ الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها

‏۹.‏ نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زمینلرزه

‏۱۰.‏ ارئه راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی‎ BOT

‏۱۱.‏ تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری

‏۱۲.‏ الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان

‏۱۳.‏ تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار ایمن و عوامل و عناصر شکل دهنده شهر

‎ ‎

مدیریت بحران :‏

‏۱.‏ تهیه نقشه های آسیب پذیری یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی‎.‎

‏۲.‏ تعیین خطرات، محاسبه ریسک آن ها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن

‏۳.‏ بررسی مدیریت ریسک در مدیریت موثر بحران در شبکه ریلی کشور

‏۴.‏ انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی

‏۵.‏ چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه

‏۶.‏ بررسی اصول زنجیره بحرانی و تاثیر آن در کنترل ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه

‏۷.‏ بررسی بکارگیری فناوری های نوین در مدیریت بحران و استفاده از نرم افزارهای جدید در مکان یابی

‏۸.‏ ارائه اهکارهای کارساز در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از بحران های محیطی

‏۹.‏ بررسی موانع و محدودیت ها در رابطه با مدیریت بحران در نواحی روستایی

‏۱۰.‏ کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله

‏۱۱.‏ ارایه چارچوبی برای رفع نارسایی مدیریت و برنامه‌ریزی بحران و سوانح در مناطق روستایی کشورتعیین‌ نقش ‏و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران

‏۱۲.‏ ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک

‏۱۳.‏ نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در بحران های طبیعی

‏۱۴.‏ فرهنگ سازی و پرورش نیروی انسانیدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله

‏۱۵.‏ نقش هشدار سیلاب در مدیریت بحران سیلاب در کاهش خسارات

‏۱۶.‏ راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران

‏۱۷.‏ راهبردهای آمادگی برای وقوع بحران

‏۱۸.‏ راهبردهای مقابله و مواجهه با بحران

‏۱۹.‏ راهبردهای بعد از بحران

‏۲۰.‏ تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری

‏۲۱.‏ افزایش پایداری به عنوان حلقه مکمل مدیریت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آینده

‏۲۲.‏ بررسی چالشهایی بر سر راه مدیریت خشکسالی به ویژه مدیریت ریسک

مدیریت شهرسازی :‏

‏۱.‏ مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی

‏۲.‏ بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری

‏۳.‏ نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر

‏۴.‏ بازسازی تاریخی شهر

‏۵.‏ احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها

‏۶.‏ استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن

‏۷.‏ بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری

‏۸.‏ بالابردن سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استاندارد‌های زندگی

‏۹.‏ تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز

‏۱۰.‏ بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌‏

‏۱۱.‏ بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر

‏۱۲.‏ تبیین‌ نقش‌ اداری‌ – اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری

‏۱۳.‏ تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری

‏۱۴.‏ افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)‏دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران با تکیه بر پژوهش های علمی و برپایی جلسات متعدد با ‏اساتید فرهیخته و با علم و‎ ‎آگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب با تشکیل ستادی از ‏نیروهای متخصص،‎ ‎پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری اساتید صاحب نظر و ‏برجسته دانشگاه های سراسر کشور نسبت به نظامات شهری داخل و خارج از کشور و بررسی نقاط ضعف ‏و قوت آنها و متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی در راستای بومی سازی بر اساس هفت محور اصلی ‏مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، اقتصاد ‏شهری، مدیرت بحران و مدیریت گردشگری برنامه ریزی گردیده است که بصورت تخصصی برگزار می گردد.‏
مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1300
برچسب ها: