دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

دسته: میان رشته ای
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - نمایشگاه بین المللی - سالن خلیج فارس
برگزارکننده: همایش ساران امروز - معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 22048859 - 22037383
نمابر: 22044769
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: secretariat@womensd.com

زن وتوسعه

زن، کار، توسعه

زن، اخلاق کسب وکار، توسعه پایدار

عدالت جنسیتی برنامه ششم وتوسعه متوازن

کسب وکارزنان، توسعه بخش خصوصی

سایرمباحث مرتبط

کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان؛ فرصتهاوتهدیدها

تجربیات محلی، ملی وبین المللی در کارآفرینی زنان

زن، تحصیلات عالی، کسب و کارهای دانشی

کارآفرینی زنان؛ تامین مالی مدل ها و الگوها

کارآفرینی و کسب و کار زنان روستایی

کسب و کارهای خانگی

سایرمباحث مرتبط

زنان درخانواده وجامعه

زنان مدیر؛ دستاوردها وچالشها

بازارکار، تعادل جنسیتی، مطالبات، سیاستها

زن، خانواده، مشارکت اجتماعی، آسیبها، راهکارها

زن، مشارکت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی

نقش مردان درتوان افزایی اقتصادی زنان

سایرمباحث مرتبطتوسعه اخلاق کارآفرینی
تبيين نقش زنان در توسعه کسب و کار
تبیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی اجتماعی
ایجاد فرصت گفتگوهای رو در رو بین علاقمندان
زمینه سازی برای تحقق سیاست های اقتصاد دانش بنیان با مشارکت زنان
زمینه سازی افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و فضای پس از تحریم
دستیابی به راهکارهای علمی و عملی مبتنی بر تجربیات موفق کارآفرینی
کمک به توسعه نوآوری زنان در بخش های مختلف
استفاده از تجارب جهانی اشتغال پایدار
توسعه بخش خصوصی از طریق گسترش فضای کارآفرینی زنان در جامعه
کمک به تبیین نقش زنان در برنامه ششم توسعهمسئول یا دبیر همایش: دکترجلیل خاوندکار
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1377
برچسب ها: