دومین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

دسته: کسب و کار و مدیریت
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
برگزارکننده: شرکت مشاور سرمایه گذاری آیکو- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - دانشگاه خاتم و انجمن مالی ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 88088116 (309داخلی)
نمابر: 88097397
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@ferm.ir

ریسک در صنعت بانکداری کشور؛ مدلسازی، اندازه گیری، گزارشگری و آسیب شناسی

مدیریت و گزارشگری ریسک در بازارهای مالی؛ ابزارها و نهادها

ریسک در صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری، تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری

ابزارهای مالی اسلامی؛ امکانسنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی

ابزارهای مالی مشتقه، ساختارمند و ترکیبی؛ امکانسنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی

طراحی، قیمت گذاری و ارزیابی ابزارهای پوشش ریسک در بورس های کالایی

آسیب شناسی طراحی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک در ایراندر حوزه مطالعات مالی در داخل کشور در طی سال های اخیر تحولات برجسته و چشمگیری در حوزه های مختلف مالی رخ داده است. با عنایت به نقش مکمل و پیش برنده بخش مالی اقتصاد در کنار بخش واقعی اقتصاد، پرداختن به مسائل و اتفاقات مالی کشور به صورت دوره ای و علمی، چه در حوزه مطالعات دانشگاهی و چه در حوزه اجرا، از اهمیت بسزائی برخوردار است. از سوی دیگر تاثیر تحولات بین المللی بر ساختارها، فرایندها و سازو کارهای اجرایی و تصمیم گیری بازارهای مالی داخلی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، ارتباطات اقتصادی و انتظارات بازیگران مالی انکار ناپذیر می باشد.
شورای سیاست گذاری همایش در راستای توسعه و تعمیق بخشیدن به دانش مالی کشور، از سال ۱۳۹۳ برنامه برگزاری همایش های تخصصی مالی را با محوریت مسائل روز و اجرایی کشور در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا در سال ۱۳۹۳ اولین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی کشور را با همکاری شرکت مشاور سرمایه گذاری آیکو، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه خاتم برگزار نمود،
با عنایت به اهداف تدوین شده برای برگزاری همایش، شورای سیاست گذاری و برگزارکنندگان همایش نهایت سعی و تلاش خود را خواهند داشت که همایش مستقل از منافع مجموعه ای خاص و با همکاری و حمایت اکثریت نهادهای مالی کشور برگزار گردد.
در ضمن با عنایت به تصمیم کمیته علمی همایش، مقرر گردیده است که مقالات با درجه علمی – پژوهشی تایید شده توسط کمیته علمی همایش در جلسه تحقیقات مالی دانشگاه تهران بدون طی فرایند داوری مجدد چاپ شوند و تمامی مقالات در وب سایت همایش ارائه خواهند شد.مسئول یا دبیر همایش: خانم کرمی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1096
برچسب ها: