دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه اصفهان
برگزارکننده: دانشگاه اصفهان

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 031-37933097
نمابر: 031-37933135
آدرس وب سایت: hamayesh2.iswh.ir
آدرس ایمیل: hamayesh@iswh.ir

محور و موضوع مقالات:
۱- زمینه بستر و پیشینه مکتب فلسفی اصفهان
۱-۱ پیشینه فلسفی اصفهان و حکمای آن قبل از صفویه
۲-۱ زمینه های تاریخی فرهنگی و اجتماعی شکل گیری مکتب فلسفی اصفهان
۳-۱ رابطه حکومت های شیعی و جریانهای فلسفی
۲- ابعاد و اوصاف مکتب فلسفی اصفهان و نسبت آن با سایر معارف اسلامی
۱-۲ اوصاف و ویژگی های مکتب فلسفی اصفهان
۲-۲ تنوع جریان های فلسفی در حوزه اصفهان
۳-۲ جریان ، تداوم و تاثیر حکمت مشاء در مکتب اصفهان
۴-۲ حکمت اشراقی و سنت عرفانی در حوزه اصفهان
۵-۲ جریان های کلامی و تاثیر آن در مکتب اصفهان
۶-۲ تاثیر مکتب نو افلاطونی بر اندیشه حکمای اصفهان
۷-۲ نسبت میان فقه و حکمت در مکتب فلسفی اصفهان
۸-۲ چالش میان حکیمان اصفهان با اخباریان
۹-۲ حکمت عملی و رویه سلوکی فیلسوفان حوزه اصفهان
۱۰-۲ نقش و جایگاه ادبیات فارسی در مکتب اصفهان
۱۱-۲ نسبت میان هنر و فلسفه در حوزه فلسفی اصفهان
۳- شخصیت ها اندیشه ها و مباحث مهم مکتب فلسفی اصفهان
۱-۳ طبقات فیلسوفان اصفهان از میرداماد تا عصر حاضر
۲-۳ چالش حکمت تنزیهی و حکمت متعالیه
۳-۳ آرای فلسفی مدرسه خوانساریها
۴-۳ چالش میان حکیم خوانساری با محقق سبزواری
۵-۳ انتقادات و اعتراضات حکمای اصفهان بر حکمت متعالیه
۶-۳ تبیین آرا و دیدگاههای فلسفی ملا اسماعیل خاتون آبادی
۷-۳ فیلسوفان شارح اصول کافی در حوزه اصفهان
۸-۳ شیوه تفسیر قرآن در مکتب اصفهان
۹-۳ نسبت میان عقل و دین در مکتب اصفهان
۱۰-۳ تلقی فیلسوفان اصفهان از وحدت وجود
۱۱-۳ آرای فلسفی حکیمان مدرسه تبریزی
۱۲-۳ بررسی دیدگاههای فلسفی فاضل اصفهانی (هندی)
۱۳-۳ تحلیل و بررسی دیدگاه مجلسی دوم درباره حکمت شیعی
۱۴-۳ جایگاه حکمت و عرفان در آرای مجلس اول
۱۵-۳ تحلیل دیدگاه ملا اسماعیل خواجوئی درباره معاد جسمانی
۴- پیامدها ، آثار و دستاوردهای مکتب فلسفی اصفهان
۱-۴ تاثیر حکمای اصفهان در شکل گیری تمدن ایران اسلامی
۲-۴ مکتب فلسفی اصفهان و تداوم عقلانیت فلسفی شیعی در جهان
۳-۴ چگونگی امکان گفتگو میان حکمت اسلامی و جهان معاصر
۴-۴ نقد و بررسی دیدگاه هانری کربن درباره حکمت شیعی مکتب اصفهان
۵-۴ پاسخ مکتب فلسفی اصفهان به جریانهای ضد فلسفی عصر حاضر در ایران
۵- قابلیت های حوزه ی فلسفی اصفهان در مواجه با جهان معاصر
۱-۵ اندیشه ها و مکاتب فلسفی معاصر
۲-۵ مباحث فلسفه دین
۳-۵ مباحث زیبایی شناسی
۴-۵ مباحث فلسفه هنر
۵-۵ مسائل جدید کلامی
۶-۵ فلسفه حکومت و سیاست
۷-۵ فلسفه حقوق
۸-۵ مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن
۹-۵ مسائل زیست محیطی
۱۰-۵ مباحث فلسفه اخلاقدومین همایش مکتب فلسفی اصفهانمسئول یا دبیر همایش: دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 3331
برچسب ها: