دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
2nd international conference strategic project management
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
برگزارکننده:

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: 22911556-021
نمابر: 66594388-021
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@iciiran.com

محورهای کنفرانس :

انتخاب راهبردی پروژه

• مدیریت سبد پروژه ها، مدیریت پروژههای بزرگ و مدیریت پروژه های چندگانه

• امکان سنجی پروژه ها

• قیمت گذاری پروژه ها

• بازارهای بین المللی پروژه ها

تخمین و بودجه بندی پروژه

• هماهنگی و ارتباطات میان سهامداران، کارفرمایان و مالکان پروژه ها از نقطه نظر بودجه بندی پروژه

• طبقه بندی بودجه بندی پروژه (هزینه کل اجرا، تخمین هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات و سایر احتیاجات پروژه و استانداردهای برآورد و تخمین)

• برنامه ریزی تخصیص سرمایه در پروژه

• تکنیکها و ابزارهای آنالیز تخصیص و تخمین هزینه ها (ROM,ROR,PERT,…)

• اندازه گیری عملکرد بودجه بندی پروژه بر اساس EVA

• تامین منابع مالی بینالمللی و داخلی

• روشهای سرمایه گذاری در پروژه ها (B.O.O,BOT,…)

استراتژی و پروژه ها

• اهداف استراتژیک سازمان و اجرای پروژه

• هم راستایی راهبردی پروژه ها در سازمان

• برنامه ریزی و کنترل راهبردی پروژه ها

• ساختار سازمانی شرکتهای پروژه محور

• استراتژیهای کسب و کار سازمان و نحوه انجام پروژه ها

• مشارکت های مدنی و حقوقی Consortium,Joint Venture,Partnership

• بلوغ و تعالی فردی و سازمانی در مدیریت پروژه

• نقش دفتر مدیریت پروژه، عملکرد و منافع آن

• مدیریت استراتژیک پروژه ها در شرایط بحرانی (تحریم)

• رهبری در پروژه ها

• تقسیم ریسک و مسئولیت در اجرای پروژه

• نقش ذی نفعان اجرای پروژه

• نحوه تعامل کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و عامل چهارم در اجرای پروژه

سیستم های اجرای پروژه و راهبردهای پیمان سپاری

• سیستم های امانی In House ، سیستم متعارف DBB ، سیستم طرح و ساخت DB و …

• قیمت گذاری پیمان ها

• ارزیابی و مدیریت راهبردی ریسک

• مدیریت جامع کیفیت پروژه

• مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهندسی ارزش

• طراحی فرایندهای اجرای پروژه و ایجاد چرخه عمر

• مدیریت تدارکات و پیمان های پروژه

• سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

توسعه منابع انسانی و ارتباطات

• ظرفیتهای مدیریتی، فنی و مالی شرکت ها

• توسعه مهارتهای اجرایی و فنی شرکت ها

• برنامه ریزی و مدیریت موثر ارتباطات در پروژه

• مهارتهای ارتباطی، فنی و قابلیت رهبری در مدیران پروژه ها در حل مسایل بحرانی پروژه

• مهارتهای استراتژیک عوامل انسانی در اجرای پروژه ها

• مدیریت تیم های پروژه

• نحوه ارتباط میان سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مجریان و مدیران پروژه ها

• فرهنگ سازمانی

محیط قانونی و حقوقی پروژه ها

• سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه چهارم توسعه

• نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

• مدیریت استراتژیک قراردادها از ابعاد فنی، مالی، تکنولوژیکی و حقوقی

• قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی

• قوانین و مقررات کلان فضای اجرای پروژهها (قانون کار، مالیات، تجارت، گمرک، صادرات و واردات، نوسازی صنایع، قانون مناقصات ، قانون بیمه و قانون محاسبات ، تاثیر پیوستن به WTO ، قانون معاملات دولتی)

• محیط زیست HSE و جامعه

• اسناد قرارداد، برگزاری مناقصات، ضمانتنامه ها، بیمه قراردادها، حل اختلاف و پرداخت ها

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1308
برچسب ها: