دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دسته: علوم پایه و علوم زندگی
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سنندج - جهاد دانشگاهی
برگزارکننده: جهاد دانشگاهی کردستان - معاونت پژوهش و فناوری

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 33287516 - 087 *** داخلی 15
نمابر: 33240480 - 087
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

۱-هیدرولوژی و مدیریت جامع و پایدار منابع آب

‌نقش هیدرولوژی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع آب

مدیریت جامع منابع آب‌

توسعه پایدار منابع آب

مدیریت ریسک خشکسالی و تخصیص منابع آب در شرایط کمبود آب

سازگاری با تغییر اقلیم

۲-هیدروکلیماتولوژی

تغییر اقلیم

خشکسالی/ترسالی (نوسانات اقلیمی)

هیدرومتئولوژی و مدلسازی بارش – رواناب

۳-هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

هیدرولوژی سازه های آبی از جمله ها سدها و سازه های آبیاری و زهکشی

انتقال رسوب

انتقال آب بین حوضه ای

۴-هیدرولوژی و فرا-رشته گرایی (trans-disciplinarity )

جنبه های حقوقی و حکمرانی منابع آب

جنبه های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی سیستم¬های منابع آب و خاک

حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)

ارتباط هیدرولوژی با منابع خاک (مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی از منظر مدیریتآب)

هیدرولوژی و امنیت آب و غذا

مدلهای تلفیقی هیدرولوژی و استفاده از فناوری های نوین

هیدرولوژی ایزوتوپی(کاربرد ردیاب¬های طبیعی و مصنوعی از جمله ایزوتوپ¬های پایدار و ناپایدار، مواد رنگی

مسئول یا دبیر همایش: دکتر مجردی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1404
برچسب ها: