روایت در انواع ادبی

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
Narrative Across Literary Genres
[کنفرانس،همایش، سمینار]
سنندج - دانشگاه کردستان
برگزارکننده: گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: 0877-3366004600-9 داخلی: 2475
نمابر:
آدرس وب سایت: http://conf.uok.ac.ir/nlg/Default.aspx
آدرس ایمیل: NLG@uok.ac.ir

مطالعات روایت و ترجمه
Narrative Studies and Translation
مطالعات روایت و شعر غیر روایی
Narrative Studeis and Non-Narrative Poetry
مطالعات روایت در ادبیات نمایشی
Narrative Studies of Drama
مطالعات روایت در ادبیات داستانی
Narrative Studies of Fiction
مطالعات روایت در ایران
Narrative Studies in Iran
روایت شناسی و ارزش داوری ادبی
Narratology and Literary Evaluation
روایت شناسی و تاریخ نگاری
Narratology and Historiography
مطالعات روایی بافت محور
Contextualist Narrative Studies
سیاست فرم روایی
The Politics of Narrative Form
روایت شناسی و دیگر رهیافتهای انتقادی
Narratology and Other Critical Approaches
هیولاوارگی و نظریه های روایی ضدمحاکاتی
Monstrosities and Anti-Mimetic Narrative Theories
روایت و ملت
Narrative and the Nation
موضوع مطالعات روایت: تعیین مرزهای این رشته
Issues in Narrative Studies: Defining the Boundaries of the Discipline

مسئول یا دبیر همایش: دکتر سیروس امیری و دکتر ولی غلامی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1890
برچسب ها: