سمینار استخدام بهترین ها

دسته: دسته‌بندی نشده
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل المپيــــک
برگزارکننده: مؤسسه اسـپــــاد

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 55913011
نمابر: 55913012
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@spadmanagement.com

معـرفی فرایـند استخـدام و زیر فرایـندهای آن

طـراحی مشـاغل

ارتقـاء نام و آوازه کـارفرمایی معـتبر و جـذاب

بـرنامه ریزی نیـروی انسـانی

معـرفی و تبیین تفصیلـی فرایـند استخـدام «مثلث استخـدام»

اجـتماعی شدن کارکـنان جدید

مـنتورینگ

ارزیابی کارکـنان جدید در پایان دوره استخـدام آزمایشـی

سـنجش اثربخشـی استخـدام

تکـمیل فرایند استخـدام با کمک سایر فرایـندهای منابـع انسـانی

صنعت استخـدام در انگلسـتان

سـازمان های پیشرو و مدیران موفق چگونه استخـدام می کنند؟

۲۰ راز موفـقیت در استخـدام بهـترین ها

اخـبار، اطلاعات و تحـلیل های جدید از صنعت استخـدام

نوآوری در فرایـند استخـدام

آلترناتیوهـای استخـداماهداف دوره:
با فرایـندهای استخـدامی و طراحـی مشـاغل آشـنا شـوند.
 
بتواننـد بـرنامه ریـزی نیـروی انسـانی را انجـام دهـند.
 
بتواننـد کارکـنان جدید الاستخـدام را ارزیابـی نمایـند.
  با  چگـونگی استخـدام در سـازمان های موفق و پیشـرو در جهان آشـنا شـوند.
  رازهای موفـقیت در انتـخاب بهـترین ها را یاد بگـیرند.
  بکارگـیری روش های نو در فرایـند استخـدام را بدانـند.
  آلترناتیوهـای استخـدام را فرا گـیرند.

برای نخستین بار در ایران
با حضور مدیران صنایع و سازمان های بزرگ کشور
   مدرس: دکتر بهزاد ابوالعلایی
عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و از اساتید برجسته کشورمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1151
برچسب ها: