سمینار تخصصی قراردادهای ساخت، طرح و ساخت و EPC

دسته: کسب و کار و مدیریت
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴
EPC, DB, C Contract Seminar
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
برگزارکننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 6530311 - 66536911
نمابر: 89787689
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: ricmgroup@gmail.com

انواع قراردادهای دو عاملی و سه عاملی و نحوه تهیه و تایید ضوابط و آیین نامه¬ها؛ (ارایه دهنده؛ آقای مهندس اسفندیاری)

• انواع سیستم¬های اجرای پروژه (روش امانی، روش سه عاملی، روش طرح و ساخت، EPC و روش BOT)

• دستورالعمل نحوه تکمیل موافقتنامه و شرایط خصوصی قراردادهای دو عاملی (EPC, DB) صنعتی و غیرصنعتی

• آشنایی با تعاریف و ضوابط و بخشنامه¬های تعدیل و نکات لازم در خصوص نحوه محاسبه از سوی پیمانکار و تائید از سوی کارفرما جهت صورت وضعیت های موقت، ردیف¬های قیمت های جدید و در نهایت صورت وضعیت قطعی

• آیین نامه ها و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

قراردادهای طرح و ساخت و EPC و شرایط پیمان آن؛ (ارایه دهنده آقای مهندس ایکانی)

• شرایط عمومی پیمان فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایرانی و نحوه انتخاب آن

• آشنایی با قراردادهای طرح و ساخت و EPC و تفاوت طرح و ساخت و EPC

• اسناد پیمان و مناقصه و نحوه تنظیم شرایط خصوصی و پیوست های قراردادهای طرح و ساخت و EPC

• انواع ضمانت¬نامه¬ها و نحوه تهیه و استراداد آنها در پروژه

شرایط عمومی و خصوصی پیمان؛ (ارایه دهنده آقای مهندس امیری)

• دستورالعمل نحوه تکمیل موافقتنامه و انعقاد قرارداد

• نکات حقوقی و قراردادی و موارد ادعایی شرایط عمومی پیمان

• چگونگی تنظیم شرایط خصوصی پیمان

بخش پایانی؛ پرسش و پاسخ (با حضور آقایان مهندس هاشمی، مهندس ایکانی، مهندس اسفندیاری و مهندس امیری)

مسئول یا دبیر همایش: آقای سید حامد میرمحمدی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2513
برچسب ها: