سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

دسته: دسته‌بندی نشده
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
The 3rd Conference of R&D Managers With Approach to Applied & Prospective Management
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سازمان ایرانی مجامع بین المللی
برگزارکننده: شرکت همایش تجارت پارسیان

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 6 - 88544235 *** 5 - 88538654
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@rdconf.com

مدیریت جهادی در عرصه تحقیق و توسعه در راستای تحول اقتصادی کشور

تـقـویـت عـزم مـلی و تـرویـج فـرهـنـگ تـحـقـیـق و توسعـه در جـامعـه

مـدیـریـت راهـبـردی تـحـقـیـق و تـوسعـه در شـرایـط اقتصـاد مقاومـتی

تحقیـق و توسعـه و نقـش آن در کارآفرینـی و ایجـاد فضـای کسـب و کـار

تـحـقـیـق و تـوسـعـه و مـکـانـیـزمـهـای بـهـره وری در سـازمـان

راهـکارهـای نـویـن فرآیـنـد تحقیـق و توسـعـه (بـرنامـه ریـزی تا اجـراء)

مدیریت جامع منابع انسانی دانش بنیان و تأثیرات آن در بهره ور سازی تحقیق و توسعه

مـدیـریـت نـوآوری و روشـهـای ارتـقـاء خـلاقـیـت در تحقیـق و تـوسعـه

تعامل با نهادهای داخلی و بین المللی در راستای ارتقاء دستاوردهای تحقیق و توسعه

بـکارگیـری فـناوری اطلاعـات و ارتباطـات در فـرآینـد تـحقیـق و تـوسعـه

جایگاه، شباهتها و تفاوتهای فرآیند تحقیق و توسعه در سازمانهای تـولیدی و خدماتی

تحقیق و توسعه نوآورانه در راستای ارتقاء کیفیت و تـوسعه خدمات جـدیـد

دستیـابی، انتقـال و پیـاده سـازی فنـاوریهـای نـویـن در تـحقیـق و تـوسعـه

مـدلهای کسب و کار با رویکرد جذب و بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه

آسیـب شناسـی واحدهـای تحقیـق و توسعـه در دستیـابی به توسعـه پایـدار

آینده پژوهی و ارتباط آن با نوآور ی و دستیابی به فرصتهای برتر اقتصادی

مسئول یا دبیر همایش: آقای محمد تاج بخش
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 869
برچسب ها: