سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
The 3rd International Conference on the New Researches in the Field of Education and Psychology of Iran
[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم
برگزارکننده: مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: 77230678
نمابر: -
آدرس وب سایت: ctconf.ir/fa
آدرس ایمیل: info@ctconf.ir

الف: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی

آموزش و پرورش” ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی”

Education and Training of “elementary,preschool,school,matching”

تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی

Education and training of religious and promotion of Islamic Cultural

مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی

Management,Researches and Educational Technology

برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین

Curriculum Planning and Modern Educating Method

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی

Educational Planning and Academic Progress

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

Management and High Education Planning

آموزش و بهسازی منابع انسانی

Training and Improvement of Human Resources

رفتار شهروند سازمانی

Behavior of Organizational Citizenship

آموزش الکترونیک

E-Learning

اخلاق اسلامی

Islamic Ethics

مطالعات زنان و خانواده

Studies of Women and Family

مشاور و راهنمایی(شغلی، خانواده، توانبخشی)

Consultant and Guidance (Work,Family,Rehabilitation)

نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی

Innovation and Research in Educational Sciences

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی

Other New Researches in Educational Sciences

نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه

ب: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی

سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )

Evaluation and Measurement (Psychometrics)

روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان

Clinical Psychology of Kids and Adults

روانشناسی صنعتی و سازمانی

Psychology of Industrial and Organizational

روانشناسی فرهنگی و اسلامی

Psychology of Cultural and Islamic

فلسفه تعلیم و تربیت

Philosophy of Education and Training

روانشناسی و شخصیت

Psychology and Personality

روانشناسی و سلامت

Psychology and Health

روانشناسی و اسلام

Psychology and Islam

روانشناسی و تربیت

Psychology and Education

روانشناسی و فرهنگ

Psychology and Cultural

روانشناسی عمومی

Public Psychology

مشاوره مدرسه

School Consultant

نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

Innovation and research in Psychological Science

سایر مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی

Other New Researches in Psychology Sciences

نقش و جایگاه علوم روانشناسی در حوزه و دانشگاهسومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایرانمسئول یا دبیر همایش: -
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2653
برچسب ها: