سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

دسته: مهندسی و تکنولوژی
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
برگزارکننده: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 88220537 - 88229901
نمابر: 89773002
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@isconference.ir

• مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی
• معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی
• هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی
• جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی
• چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی
• چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی
• چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های اطلاعاتی
• هویت نظری و کاربردی سیستم های اطلاعاتی
• نقش نظریه در ایجاد و تحکیم هویت مستقل سیستم های اطلاعاتی
• اخلاق در سیستم های اطلاعاتی
• حریم خصوصی و سیستم های اطلاعاتی
• فرهنگ و سیستم های اطلاعاتی

• توسعه سیستم های اطلاعاتی
• رویکردها و متدولوژی های نوین توسعه سیستم های اطلاعاتی در محیط های پیچیده و پویا
• گونه شناسی روش های تکاملی، مشارکتی و چابک در توسعه سیستم های اطلاعاتی
• توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر علم طراحی
• روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی متن باز و مبتنی بر سرویس
• جایگاه تعامل انسان و کامپبوتر در توسعه سیستم های اطلاعاتی
• روش های برون سپاری توسعه سیستم های اطلاعاتی
• جنبه های مرتبط با مهندسی نیازمندی ها در سیستم های اطلاعاتی
• جنبه های مرتبط با پیاده سازی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
• عوامل موثر بر استفاده، پذیرش و اشاعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها
• روش ها و تکنیک های ارزیابی در توسعه سیستم های اطلاعاتی
• عوامل سازمانی و اجتماعی موثر بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی
• توسعه سیستم های اطلاعاتی بزرگ و پیچیده

• معماری و حاکمیت سیستم های اطلاعاتی
• برنامه ریزی و سیاست گذاری سیستم های اطلاعاتی در سطح ملی
• حاکمیت سازمانی و ملی سیستم های اطلاعاتی
• چارچوب های معماری
• همراستایی استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات و کسب و کار
• برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان
• معماری اطلاعات
• معماری فنی سیستم های اطلاعاتی (لایه واسط کاربر، لایه کاربرد و لایه داده ها)
• معماری زیرساخت ارتباطی (شبکه)
• مدیریت عملیات (پشتیبانی، تعمیر، تغییر و تنظیم سیستم های اطلاعاتی)
• پارادایم های رایانشی (از سیستم های اشتراک زمانی تا رایانش ابری)
• آینده سیستم های اطلاعاتی
• معماری سیستم های سازمانی خاص

• کسب و کار و تجارت الکترونیکی
• ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و روانشناسانه موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
• چالش ها در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی
• عوامل موثر بر پذیرش، استفاده و اندازه گیری اثرات تجارت و کسب و کار الکترونیکی
• معیارهای ارزیابی استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی
• مدل های کسب و کار جدید تجارت الکترونیکی (مدلهای جمع سپاری، پلتفرم های چند وجهی، اقتصاد اشتراکی و همکارانه، تجارت اجتماعی، مدل های تفکیکی، دنباله دار و باز)
• روندهای فناورانه نوین موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
• توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرینی دیجیتال
• رفتار مصرف کننده آنلاین در تجارت الکترونیکی
• بازارگاه های الکترونیک بین بنگاهی و شبکه های همکاری
• نوآوری، خلق ارزش و تحول کسب و کارها در بستر تجارت الکترونیکی
• سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی سیار در تجارت الکترونیکی
• دولت الکترونیکی و سیار

• مدیریت دانش
• استراتژی های مدیریت دانش
• سازوکارهای مدیریت دانش
• مسائل حقوقی و قانونی مدیریت دانش
• مسائل اخلاقی مدیریت دانش
• روش شناسی پژوهش های مدیریت دانش
• روش شناسی توسعه مدیریت دانش در سازمان ها
• حاکمیت دانش
• ارزیابی عملکرد و موفقیت مدیریت دانش
• آینده پژوهش های مدیریت دانش
• آینده سیستم های مدیریت دانش
• مدیریت دانش فرایندگرا
• مدیریت دانش اجتماعی
• مدیریت دانش سیار
• شتیبانی تصمیم و هوشمندی کسب و کار
• علوم تصمیم و سیستم های اطلاعاتی
• سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
• تحلیل های کسب و کار
• هوش کسب و کار
• داده کاوی و متن کاوی
• کیفیت داده
• وب کاوی و هوش وب
• داشبوردهای سازمانی
• بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی
• روند داده های بزرگ
• روش های تحلیل داده های بزرگ
• تحلیل های مبتنی بر موبایل
• تحلیل های مبتنی بر شبکه های اجتماعی
• عامل های هوشمند و پشتیبانی تصمیم
• هوش تجاری و مدیریت عملکرد
• پردازش تحلیلی برخط

•سیستم های سازمانی

• سیستم های بین سازمانی
• یکپارچه سازی سیستم های سازمانی
• سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
• سیستم های مدیریت زنجیره تامین
• سیستم های مدیریت روابط مشتریان
• سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار
• نگهداری و توسعه سیستم های سازمانی
• سیستم های سازمانی تحت ابر

• میریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت استراتژیک پروژه های سیستم های اطلاعاتی
• روش ها و تکنیک های انتخاب پروژه سیستم های اطلاعاتی
• متدولوژی های مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت ریسک پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت ارتباطات و ذینفعان پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت منابع انسانی پروژه سیستم های اطلاعاتی
• دیریت کیفیت پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت منافع پروژه سیستم های اطلاعاتی
• مدیریت طرح و سبد پروژه های سیستم های اطلاعاتی
• ارزیابی موفقیت و عملکرد پروژه سیستم های اطلاعاتی
• یادگیری و درس آموخته ها در محیط های پروژه ای
• حاکمیت پروژه های سیستم های اطلاعاتی
• مهارت ها و شایستگی های مدیران پروژه سیستم های اطلاعاتی
• دفاتر مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
• میریت برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی

• ادگیری الکترونیکی
• مدل های کسب و کار یادگیری الکترونیکی
• متدولوژی های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر رویکرد تلفیفی
• پرتال ها و سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی
• فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی
• مدیریت تولید محتوای الکترونیکی
• دوره های باز آنلاین انبوه
• روش ها و تکنیک های ارزیابی یادگیری الکترونیکی
• مدیریت مراکز حرفه ای و دانشگاهی یادگیری الکترونیکی
• یادگیری الکترونیکی سازمانی
• کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری
• فرهنگ یادگیری الکترونیکی
• مالکیت معنوی و یادگیری الکترونیکی
• شبکه های اجتماعی یادگیری
• یادگیری سیار

• سیستم های اطلاعاتی و رسانه های اجتماعی
• مدل های اطلاعاتی در رسانه های اجتماعی
• استراتژی های رسانه های اجتماعی
• نیت و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی
• رسانه های اجتماعی سیار
• جمع سپاری، تشریک مساعی و حل مساله با رسانه های اجتماعی
• موفقیت و عملکرد رسانه های اجتماعی
• فرهنگ و رسانه های اجتماعی
• رسانه های اجتماعی: چالش ها و فرصت ها
• رسانه های اجتماعی و انبوهی اطلاعات
• رسانه های اجتماعی و هویت آنلاین
• رسانه های اجتماعی سازمانی
• تحلیل رسانه های اجتماعی
•پویایی ها و روند تکامل رسانه های اجتماعی
• هوشمندی رسانه های اجتماعی

مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر مهدی شامی زنجانی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1472
برچسب ها: