ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

دسته: دسته‌بندی نشده
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
6th National and 3rd International conference of e-Learning and e-Teaching(ICELET2012)
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مديريت دانشگاه تهران
برگزارکننده: دانشگاه تهران

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: 88968954-021
نمابر: 88962351-021
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: icelet@ut.ac.ir

محور اول : یادگیری/ یاددهی، طراحی، روش شناسی و ارزیابی

۱. چه مولفه هایی در چارچوب محیط های یادگیری الکترونیکی برای اثربخشی یاددهی/یادگیری باید مورد توجه قرار گیرد؟

۲. چه معیارها و ضوابطی در تلفیق رویکردهای یادگیری بر اساس نیازهای یادگیرنده باید مد نظر قرار گیرد؟

۳. ویژگیهای محیط های یادگیری الکترونیکی برای تحقق یادگیری مداوم؛ ارزیابی صحیح یادگیرنده؛ و تامین امنیت و اعتماد کدامند؟

۴. چه تغییراتی در روش شناسی برای رویکرد های یاددهی/یادگیری اثربخش در محیط های الکترونیکی ضروری است؟

۵. مولفه های پداگوژیک چه نقشی در طراحی محتوای آموزشی در محیط های یادگیری الکترونیکی می توانند داشته باشند؟

محور دوم: جنبه های مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی

۱. فناوری و روند پیشرفت آن چه نقشی در طراحی و تطبیق محتوای الکترونیکی و نیز واسط های هوشمند با مدل یادگیرنده دارد؟

۲. همکاری در محیط های مجازی باید از چه مولفه های فناورانه ای برخوردار باشد؟

۳. چه مسائل حل نشده ای در حوزه یادگیری الکترونیکی مطرح است که با داده کاوی می توان راه حلهایی برای آنها ارائه نمود؟

۴. چه مولفه هایی در طراحی ابزارهای پشتیبان محیط الکترونیکی و کاربری بهینه آن باید مدنظر قرار گیرد؟

۵. روش شناسی، استانداردها و هستان نگاری ها چه نقشی در ایجاد و توسعه محتوای آموزشی در محیطهای یادگیری الکترونیکی دارند؟

محور سوم: سیاستهای تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی

۱. چه ویژگیهایی در سیاستها و معیارهای سنجش و اعتبارسنجی دوره ها و موسسه های یادگیری ضروری است؟

۲. چه ویژگیهایی برای چارچوب های ارزیابی محتوای الکترونیکی با توجه به رسالت کارکردی آن باید مورد توجه قرار گیرد؟

۳. چه نو آوریهایی در حوزه استانداردها و محک های ارزشیابی درس، برنامه درسی، مدرس، سامانه و سایر عوامل یادگیری الکترونیکی قابل ارائه است؟

۴. چه مولفه هایی باید برای مدیریت کیفیت و بهبود آن در سامانه های آموزش یار/ پژوهش یار در محیط یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد؟

۵. تجربه های موفق و نوآورانه در یادگیری/یاددهی الکترونیکی شامل چه نکات مهمی برای تضمین کیفیت، ارزشیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی می باشد؟

محور چهارم: جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در نظام یادگیری الکترونیکی

۱. چه مولفه هایی برای مشارکتی ساختن یادگیری و فعال ساختن اجتماعات یادگیری باید مورد توجه قرار گیرد؟

۲. چه عناصری در همکاری میان صنعت و جامعه در تحقق اهداف تشکل حرفه ای یادگیری الکترونیکی ضروری است؟

۳. مشکلات، چالش ها و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی در یادگیری الکترونیکی و یادگیری در محیط مجازی چیست؟

۴. نقش شبکه های دانش در ارتقای یادگیری در محیط مجازی و اهداف تشکل حرفه ای یادگیری چیست؟

۵. نقش یادگیری/یاددهی الکترونیکی در ارتقا فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه چه می تواند باشد؟

محور پنجم: جنبه های راهبردی، مدیریت و سازمان در یادگیری الکترونیکی

۱. الگوهای نوین برای راهبری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت منابع انسانی و سایر حوزه های مدیریت در کسب و کارهای یادگیری الکترونیکی چیست؟

۲. چه پیشنهادهایی برای بهبود راهبردهای حاکمیتی در حوزه یادگیری الکترونیکی می توان ارائه داد؟

۳. نقش یادگیری الکترونیکی در توسعه پایدار چیست؟

۴. نقش یادگیری الکترونیکی در جهاد اقتصادی چیست؟

۵. یادگیری الکترونیکی چه نقشی در ارتقا کیفی سازمانها و توسعه یادگیری مستمر می تواند داشته باشد؟

محور ششم: کاربردها و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی

۱. کاربردهای یادگیری الکترونیکی برای بزرگسالان و گروه های خاص چیست؟

۲. کاربردهای یادگیری الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص چیست؟

۳. کاربردهای یادگیری الکترونیکی در شکوفاسازی تخصص های ویژه چیست؟

۴. چه خط مشی ها و سیاست هایی باید در راستای ارتقا یادگیری الکترونیکی در جامعه در نظر گرفته شود؟

۵. نقش یادگیری/یاددهی الکترونیکی و تشکل حرفه ای یادگیری در ارتقای کارآفرینی چیست؟در راستای تداوم برگزاری کنفرانس های سالانه ملی و بين المللی يادگيری و آموزش الکترونيکی ، ميزبانی اين دوره از کنفرانس ها در سال 90 ، توسط دانشگاه تهران و با محوريت مرکز آموزش های الکترونيکی، انجام خواهد شد. اين سلسله کنفرانس ها با هدف توسعه فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در يادگيری و بررسی راهکارها، چالش ها و روش های ارزشيابی اين نوع آموزش برگزار می گردد.

تأکيد کنفرانس 90 برجنبه های زير می باشد :

• يادگيری/ ياددهی، طراحی، روش شناسی و ارزيابی

• جنبه های مهندسی و فناورانه در يادگيری الکترونيکی

• سياست های تضمين کيفيت، ارزشيابی و اعتبار سنجی در يادگيری الکترونيکی

• جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در نظام يادگيری الکترونيکی

• جنبه های راهبردی، مديريت و سازمان در يادگيری الکترونيکی

• کاربردها و مورد پژوهی در نظام يادگيری الکترونيکی

به همين دليل شعار ” توانمندسازی يادگيرنده از طريق يکپارچگی ابزارها وروش ها با فرآيندآموزش ويادگيری” به عنوان شعار اين کنفرانس در نظر گرفته شد .اين کنفرانس در بخش های زير برگزار می گردد و در پايان کنفرانس از برترين های هر بخش ، توسط کميته برترين ها تقدير بعمل خواهد آمد.

• مقاله

• سخنرانی

• کارگاه

• نمايشگاه

• برترين ها

کميته علمی کنفرانس از تمامی استادان و دانش پژوهان برای ارسال مقاله های علمی و پژوهشی خود به اين کنفرانس دعوت به عمل می آورد. مقالات برتر توسط کميته علمی کنفرانس انتخاب شده و مقالات پذيرفته شده بخش بين المللی کنفرانس در IEEE فهرست خواهند شد، همچنين مقالات (فارسی و انگليسی) برتر کنفرانس، در مجلات علمی -پژوهشی JITM و IJICT چاپ خواهند شد.مسئول یا دبیر همایش: خانم مهندس جان‌محمدی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1168
برچسب ها: