کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار

دسته: دسته‌بندی نشده
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
The First National Conference Of Islamic Architecture And Urban Design And Definition Sustainable City Based On Islamic And Iranian Lost(Absent)Idendity
[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - زاهدان - موزه جنوبشرق
برگزارکننده: مركز آموزش علمی - كاربردی زاهدان

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - تاریخ پایان: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

تلفن تماس با دبیرخانه: 05412522663
نمابر: 05412522657
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@AsusConf.ir

۱ – معماری و شهرسازی اسلامی :

– شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی

– راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی

– تاثیر فرهنگ وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی

– نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران

– جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر

– واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی

– نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری وشهرسازی اسلامی

– روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی

۲ – مهندسی معماری و توسعه پایدار :

– معماری پایدارو هویت شهری

– نقش انرژی های نو در معماری بومی

– مفهوم شناسی معماری وشهرسازی معاصر

۳ – معماری و گردشگری :

– گردشگری ومعماری بانگاه فرهنگی-مذهبی

– مرمت بافت ها وآثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثارو جلب گردشگران

۴ – جامعه شناسی و روانشناسی شهری :

– فرهنگ شهر نشینی وحقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری

– نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری

۵ – شهرسازی و توسعه پایدار :

– شناخت موانع،محدودیتها وشاخصهای توسعه شهری پایدار

– کاربرد فن آوری های نوین در توسعه شهری جدید

– جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری

– جایگاه طراحی ومعماری سبز در شهرسازی پایدار

– اهمیت محیط و مصالح برمعماری بومی والگوبرداری در جهت ساخت فضاهای شهری پایدار

– تنگناها وچالش های پیش روی توسعه پایدار شهری

۶ – سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای :

– نقش مصالح بومی در سازه های نوین شهری

– روشهای بهسازی ومقاوم سازی سازه ها در بافتهای فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری

– تاثیر تکنولوژری جدید ساخت در بافتهای فرسوده شهری

۷ – طراحی محیط زیست شهری :

– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهر سازی در شهرها

– طراحی شهری،بهسازی منظر،نماهای شهری و محیط زیست

– خشکسالی،تغییر اقلیم و تاثیر آن بر فرسایش بادی وطوفان های پر گرد غباروپیامد های زیست محیطی در فضاهای شهری

– مهندسی محیط زیست وراهکارهای رسیدن به توسعه پایدار

مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای عيسی حميدی مقدم
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 836
برچسب ها: