نخستین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمان های سرآمد

دسته: کسب و کار و مدیریت
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
First International Conference of Innovative excellent Management and leaders in excellent organization
[کنفرانس،همایش، سمینار]
بوشهر -
برگزارکننده: موسسه آموزشی ،فرهنگی راه بهروزی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 33340283 - 077
نمابر: 33340283 - 077
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@rahebehrouzi.com

مدیران و رهبران نوآور.سازمانهای سرآمد:

ارزش های اخلاقی و توسعه سازمانی

اخلاق و فرهنگ سازمانی

فرهنگ و اخلاق در سیستم های مدیریت اطلاعاتی

مدیریت توسعه و تحول سازمانی و روانشناسی منابع انسانی

متغیرهای استراتژیک سازمانی(انسانی، اجتماعی، ساختاری)

آموزش سرمایه انسانی در بهره وری، بهبود کیفیت و فرهنگ کار

مدیریت اسلامی:

مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق

رهبری و مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی

سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی در ارتقای فرهنگی خانواده

الگوهای مبتنی بر سیره‌ی نبوی و اهل بیت (ع) در ارتقای فرهنگی

مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی

مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی

مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی

الگوهای اسلامی و شیوه‌های تأمین مالی خرد (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) نیازمندان

الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و…

مسئولیت اجتماعی:

سازمان های غیر دولتی

روابط دولت و بخش خصوصی

الگوهای اخلاق حرفه‌ای

مسئولیت پذیری در سازمانها

فرهنگ و مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمانها و جامعه

اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی

اندیشه های راهبردی مدیریت:

مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول

مدیریت استراتژیک، روش ها و ساختارها

مدیریت تحول، نوآوری و خلق تکنولوژی

مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی

مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی

چالش های سازمانی در مدیریت

تفکر سیستمی و نوآوری در مدیریت

موانع تفکر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها

آینده ­پژوهی و تفکر سیستمی

مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل

مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی

مالکیت فکری و مدیریت دانش

مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی:

مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری

مدیریت مالی بودجه و بودجه ریزی

حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای

مالیات و مدیریت درآمد

مدیریت اطلاعات:

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیریت دینامیک، سیستم ها و ابزارها

سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اتوماسیون

نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم های اطلاعاتی

یکپارچه سازی استراتژی های فناوری و کسب و کار

سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

انتقال فناوری و بومی سازی دانش

فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

اتحاد استراتژیک و موفقیت سازمانی

حقوق و مدیریت :

حقوق بازرگانان و قراردادهای بازرگانی

سازمان های تجاری و کنوانسیون بین المللی

حقوق حمل و نقل و ترانزیت بین المللی

سازمانها و بازارهای پولی و مالی بین المللی

مدیریت صنعتی و اجرایی :

مدیریت اجرایی و طرح های توسعه

انتقال و توسعه تکنولوژی

مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری

مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات

مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای

مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی

اقتصاد و برنامه ریزی شهری

مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی

مدیریت بحران و سازمانها

مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی

مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار

اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار

تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی

مدیریت بهره وری

مدیریت کیفیت

شاخص ها و استراتژی های بهره وری

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه و بازاریابی:

مدیریت صادرات و واردات و شبکه های بین المللی

مدیریت بیمه، خدمات و خطرات

مدیریت ریسک و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی

مدیریت بازاریابی

مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبکه توزیع

مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران

مدیریت رسانه و ارتباطات

مدیریت ارتباطات جهانی و حقوق بین المللی ارتباط جمعی

خدمات پس از فروش در مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتریان

بازاریابی و تبلیغات استراتژیک

مدل های کسب وکار

فرهنگ کارآفرینی و کارآفرینی فناورانه:

کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

فرهنگ کارآفرینی

کارآفرینی فرهنگی

پیش نیازهای کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان

کارآفرینی فردی،سازمانی، اجتماعی

کسب و کار جدید

کارآفرینی فناورانه

هدایت و رهبری در کارآفرینی

توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها

موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی

چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین

مدیریت نوآوری در شرکت های چند ملیتی

مدیریت سبز:

فناوری های سبز در مدیریت

کارآفرینی سبز

بازاریابی سبز

زنجیره تامین سبز

مدیریت سبز

نوآوری سبز

آینده‌گرایی و انرژی با رویکرد سبز

انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر

اقتصاد زیست‌محیطی

اقتصاد و مدیریت انرژی

منطقه سبز و شهر پایدار

مدیریت محصول سبز

مدیریت و رهبری سرمایه انسانی:

مدیریت کارکنان دانشور

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

توسعه منابع انسانی در گذر از بحران های مدیریتی و سازمانی

جذب نیروهای حرفه ای در سازمان ها، مزیت­ها و چالش­ها

شایسته گزینی و شایسته پروری

بهره وری سرمایه های انسانی در سازمانها

مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها

مدیریت عملکرد منابع انسانی

نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی

اثربخشی فعالیت های منابع انسانی

بهینه کاوی، تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در شرکت های هولدینگ

مدیریت و رهبری استراتژیک:

تفکر استراتژیک

آینده نگاری و آینده پژوهی

مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ

مدیریت استراتژیک دانش

مدیریت استراتژیک بازار

مدیریت استراتژیک برند

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک پروژه

مدیریت پیمانهای استراتژیک

مدیریت استرتژیک ریسک

جاری سازی (پیاده سازی) استراتژی و همسوسازی استراتژیک

کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی

مدیریت استراتژیک و عملکرد

مدیریت تحولات استراتژیک

استراتژی اقیانوس آبی

مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود

تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت

مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی

آمادگی استراتژیک

نوآوری استراتژی

محور آزاد:

مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه مدیریت در تمامی گرایش های مدیریت

مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد بهروزی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2743
برچسب ها: