نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های توسعه ایران
برگزارکننده:

تاریخ شروع: شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 33699093 - 33699094
نمابر: 83835310
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: Dmci2015@yahoo.com

مدیریت آموزشی:

• اصول مدیریت آموزشی

• مدیریت آموزش عمومی

• مدیریت آموزش عالی

• کارکردهای مدیریت آموزشی

• الزامات مدیریت آموزشی

o فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی

• سیاستگذاری آموزشی

• مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی

• نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی

• نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی

• رهبری آموزشی

o ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی

• جامعه شناسی آموزش

• روش های نوین آموزشی

• اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی

• الزامات مدیریت آموزش در سازمان های پیشرو

• چالشهای مدیریت آموزشی در ایجاد شایستگی کارکنان

• داده کاوی و پردازش داده در مدیریت آموزشی

• ارزیابی و اندازه گیری مدیریت آموزشی

• مدیریت آموزشی و حوزه های سازمانی

• جلب نظر سیاستگذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مدیریت دانش

• بررسی دستاوردهای ارزنده مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه مدیریت دانش

• تشویق اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی

• چگونگی شناخت عوامل فرهنگی،اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت در مدیریت آموزشی

• تاثیر مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی

• شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و مدیریت آموزشی

• تاثیر نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی

• چکونگی پی‌ریزی مبنایی منطقی برای مدیریت اسلامی با رویکردی به مدیریت آموزشی

• مدیریت آموزشی به عنوان قلمروی حرفه ای

• ویژگی‌های مدیریت آموزشی

• چالش نوین در مدیریت آموزشی

• نقش مدیریت آموزشی تخصصی در اثربخشی نظام آموزش و پرورش

سازمان های آموزشی:

• تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش

• مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی

• استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی

• آموزش و بهسازی منابع انسانی

• مدیریت مالی سازمان های آموزشی

• مدیریت آموزش کارکنان

• عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی

• سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز

o الزامات مدیریت آموزشی در سازمان

• اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی

• تبیین رفتار در سازمان های آموزشی

• تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی

• ویژگی های محیط های آموزشی

o مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

o مدیریت آموزشی تطبیقی

o نظام های نوین آموزشی

o نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس

o روش های فعال یاددهی و یادگیری

• نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی های سازمانی

• شناخت و تبیین در توسعه شایستگی های منابع انسانی

• شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران

• آسیب شناسی نیاز سنجی آموزشی سازمان ها

• بررسی موانع ایجاد نوآوری در سازمان های آموزشی

• رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی

• نقش توسعه منابع انسانی در تغییر و نوآوری سازمان‌های آموزشی

• راهکارهای جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان های آموزشی

• معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان های آموزشی

• بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

• اعتبارسنجی سازمان های آموزشی

کیفیت آموزشی:

• راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی

• مدیریت کیفیت آموزش

• سنجش کیفیت آموزشی

• سنجش اثربخشی آموزشی

• سنجش محتوای آموزشی

• تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی

• ارزیابی مدرسین

• برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت

• راهکارهای کاربردی بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی در توسعه شایستگی ها

• شناسایی موانع و چالشهای متداول پیش رو در اجرای برنامه های آموزشی

فناوری آموزشی:

o فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی

o کلاس های غیرمتعارف

o فناوری های نوین آموزشی

o مدیریت آموزشی و شبکه ها

• آشنایی با فناوری پورتال و کاربردهای آن

• فناوری آموزشی در تربیت بدنی و چالشهای فرارو

• مدیریت بازار فناوری ؛ راهکار اصلی توسعه درون زای فناوری

• بازنگری در آموزش مفاهیم فناوری اطلاعات و سیستم ها

• مدیریت راهبردی فناوری بر اساس چرخه ی عمر فناوری

• تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی

• تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی

• نوین‌گرایی در سیستم‌های آموزشی عصر فناوری اطلاعات

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1066
برچسب ها: