نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل المپیک
برگزارکننده: مرکز همایش های توسعه ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 33699093
نمابر: 33699094
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: CONF.NTPCO@GMAIL.COM

۱- مدیریت استراتژیک:

۱. مدیریت استراتژیک دانش

۲. مدیریت استراتژیک بازار

۳. مدیریت استراتژیک برند

۴. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۵. مدیریت تحولات استراتژیک

۶. مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود

۷. تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت

۸. رویکردها و مدل¬های مدیریت استراتژیک

۹. رویکردهای ارزیابی ریسک و مدیریت استرتژیک ریسک

۱۰. انواع استراتژی های رقابتی کسب و کار

۱۱. تحلیل وضعیت در برنامه ریزی استراتژیک

۱۲. رهبری و مدیریت استراتژیک

۱۳. رابطه مدیریت بر مبنای هدف با مدیریت استراتژیک

۱۴. رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با مدیریت استراتژیک

۱۵. ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک

۱۶. انواع کنترل در مدیریت استراتژیک

۱۷. طراحی خط مشی مناسب برای کنترل استراتژیک

۱۸. ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآوری

۱۹. ملاحظات استراتژیک مدیریت کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

۲۰. نقش کارآفرین به عنوان استراتژیست

۲۱. مدیریت استراتژیک برای بخش دولتی

۲۲. مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

۲۳. استراتژی های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

۲-کارآفرینی:

۱. مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

۲. کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی

۳. فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

۴. الزامات، چالش¬ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک

۵. توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها

۶. کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها

۷. بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی

۸. ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی

۹. نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه

۱۰. شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف

۱۱. کارآفرینی و صنعت توریسم

۱۲. کارآفرینی فرهنگی

۱۳. کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

۱۴. مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان

۱۵. نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور

۱۶. کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور

۱۷. نقش قوانین کارآفرینی در کشور

۱۸. نقش زنان در کارآفرینی

۱۹. بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری

۲۰. نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار

۲۱. تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار

۲۲. رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی

۲۳. مدل های نوین کسب و کار

۲۴. رویکرد های تداوم کسب و کار

۲۵. کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری

۳- اشتغال

۱. فرصت ها و چالش های اشتغال در ایران

۲. فعالیت‌های اقتصادی زمینه‌ساز اشتغال در کشور

۳. بازار کار، بهره وری نیروی کار و ارزیابی عوامل اصلی مؤثر بر بیکاری در کشور

۴. بنگاه‌های کوچک و متوسط و نقش آن در ایجاد اشتغال

۵. بررسی اثرات ناشی از اجرای طرح بنگاه¬های کوچک اقتصادی زودبازده در کاهش نرخ بیکاری

۶. کسب و کار خانگی و اهمیت آن در اقتصاد ایران

۷. تاثیر نظام گردشگری بر کارآفرینی و توسعه ملی

۸. ویژگی¬های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی

۹. فلسفه کسب و کار با رهیـافت‏های سرمایه فکری

۱۰. معمـاری سـامـانه‏ مدیریت سرمایه فکـری

۴- مدیریت منابع انسانی:

۱. مدیریت کارکنان دانشور

۲. مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۳. مدیریت منابع انسانی الکترونیک

۴. توسعه منابع انسانی در گذر از بحران¬های مدیریتی و سازمانی

۵. جذب نیروهای حرفه ای در سازمان ها، مزیت¬ها و چالش¬ها

۶. شایسته گزینی و شایسته پروری

۷. بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان¬ها

۸. مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان¬ها

۹. مدیریت عملکرد منابع انسانی

۱۰. نوآوری فردی و سازمانی در توسعه منابع انسانی

۱۱. اثربخشی فعالیت¬های منابع انسانی

۱۲. بهینه کاوی، تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیت¬های منابع انسانی

۱۳. مدیریت منابع انسانی در شرکت¬های هولدینگ

۱۴. مدل¬های راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان

۱۵. نوآوری در فرآیندهای سازمانی(مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، ساختار سازمانی، مدیریت عملکرد و…)

۵- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی:

۱. گردشگری و نقش آن در کارآفرینی و توسعه پایدار

۲. مدیریت و نقش آن در نوآوری های تکنولوژیک و کارآفرینی

۳. سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینی

۴. مدیریت کسب و کار و نقش آن در عرصه ملی و بین المللی

۵. کارآفرینی و سرمایه فکری

۶. هدایت و رهبری در کارآفرینی

۷. کارآفرینی و تعالی سازمانی

۸. مدیریت در سطح جهانی و تماس با دنیای معاصر

۹. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

۱۰. کارآفرینی و مدیریت سیستم¬ها و فناوری اطلاعات

۱۱. نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی

۱۲. کارآفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداری

۱۳. راهکارهای توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها

۱۴. نو آوری به عنوان ابزار کسب مزیت رقابتی

۱۵. نقش و جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی

۱۶. چالش¬های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین

۱۷. فرصت¬ها و چالش¬های اشتغال

۱۸. نقش دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک¬های علم و فناورزی و شرکت¬های دانش بنیان در توسعه کار آفرینی

۱۹. ظرفیت¬های منابع طبیعی و محیط زیست مناطق مرزی برای کارآفرینی و توسعهکنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی با محوریت نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی، توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی، مدیریت دانش و اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه، فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف، نقش قوانين كارآفريني در كشور، بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری و … با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و کارآفرینی، معرفی نوآوری های دانش مدیریت، صنعت و کارآفرینی در حوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها، تبادل اطلاعات بین اساتید، دانشجویان و مدیران صنایع و سازمان های اجرایی، شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه مدیریت و … با همکاری دانشگاه های معتبر سراسر کشور، فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته ملی و بین المللی ، کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار میگردد.مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1072
برچسب ها: