هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد

دسته: آموزش
چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
8th national conference on education
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
برگزارکننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 22970038
نمابر: 22970033
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: confedu@srttu.edu

· آموزش فنی و حرفه ای و توسعه اقتصادی:

– ارتباط آموزش فنی و حرفه ای با محیط کار (صنعت)

– منابع انسانی و توسعه اقتصادی

– نقش منابع انسانی در کیفیت تولید

– نقش آموزش فنی و حرفه ای در جذب سرمایه گذاری در پسا تحریم

– سیاست ها و استراتژی های آموزش فنی و حرفه ای برای توسعه پایدار

– نارسایی های نظام اشتغال و بازار کار و تعامل آن با آموزش های فنی و حرفه‌ای

– آموزش فنی و حرفه ای و توسعه صادرات

· تربیت معلم و مربی در آموزش فنی و حرفه ای

– نقش دانشگاه­های تربیت دبیر فنی در کیفیت بخشی به آموزش فنی و حرفه ای

– الگوهای تربیت معلم فنی و حرفه ای در دنیا

– دستیابی به کیفیت معلمان و کارکنان پیشرفته

– منابع انسانی آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی

– صلاحیت های حرفه ای معلمان فنی و حرفه ای

· سازماندهی و مدیریت آموزش فنی و حرفه ای برای توسعه پایدار

– ساختار مطلوب آموزش فنی و حرفه ای

– آموزشهای رسمی و بلند مدت فنی و حرفه ای

– آموزش غیر رسمی و کوتاه مدت مهارتی

– آموزش فنی و حرفه ای تطبیقی

– موانع توسعه آموزش فنی و حرفه ای برای توسعه پایدار

– چالش‌های نظام موجود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

– مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزشی در حوزه فنی و حرفه‌ای

– تجربه اصلاحات گذشته در آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای

– شیوه‌های سازماندهی و ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (در سطح دوره متوسطه)

– آموزش مادام العمر (مداوم)

– مدیریت و رهبری آموزش فنی و حرفه ای

– مخاطبان و مشارکت کنندگان آموزش فنی و حرفه ای

– منزلت اجتماعی آموزش فنی و حرفه ای

– آینده آموزش فنی و حرفه ای

· برنامه ریزی درسی آموزش فنی و حرفه ای

– رویکردهای برنامه ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه ای

– روش های تدوین محتوا در آموزش فنی و حرفه ای

– روشهای تدریس در آموزش فنی و حرفه ای

– روشهای ارزشیابی فراگیران

– کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای

– استاندارد سازی آموزشی در فنی و حرفه ای

– مهارت های غیر فنی (عمومی) در آموزش فنی و حرفه ای

– آموزش مبتنی بر شایستگی

– مشارکت صنعت و تجارت در برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای

– یادگیری در محیط کار

– کیفیت بخشی به آموزش فنی و حرفه ای

– تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای

– فرصت های یادگیری در آموزش فنی و حرفه ای

– توسعه برنامه عمومی و مواد آموزشی آموزش فنی و حرفه ای

– اعتبار بخشی آموزش فنی و حرفه ای

– صلاحیت­های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دانش آموزان برای ورود به بازار کار

· آموزش فنی و حرفه ای

– فناوری پاک در صنعت و آموزش فنی و حرفه ای

– آموزش فنی و حرفه ای و محیط زیست

· پژوهش در آموزش فنی و حرفه ای

– الگوهای پژوهش در آموزش فنی و حرفه ای

– روش های ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای

– مدیریت دانش و اطلاعات

– پژوهش در توسعه اقتصادی، بازار کار و منابع انسانی مورد نیاز

– آموزش فنی و حرفه ای در تحصیلات تکمیلی

· مواد آموزشی و تجهیزات در آموزش فنی و حرفه ای

– شبیه سازی ابزار آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای

– تغییرات فناوری و آموزش فنی و حرفه

– آموزش الکترونیکی

· ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای

– کارآیی داخلی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای

– ارزشیابی پیامدها و کارآیی خارجی آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای

– ارزشیابی پیامدهای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای

– ارزشیابی برنامه هدایت تحصیلی (ورودی، فرایند وخروجی) وشغلی

– ارزشیابی فارغ التحصیلان آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای

– ارزشیابی تجهیزات و امکانات آموزش فنی و حرفه ای با توجه به تغییرات فناوری

· مبانی نظری آموزش فنی و حرفه ای

– تعامل آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای

– فلسفه آموزش فنی و حرفه ای

– تلفیق آموزش و کار

– ارزش کار

– مبانی اقتصادی و اجتماعی آموزش فنی و حرفه ای

– مبانی فرهنگی و تربیتی آموزش فنی و حرفه ای

مسئول یا دبیر همایش: دکتر حمیدرضا عظمتی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2696
برچسب ها: