هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در تهران

دسته: دسته‌بندی نشده
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه نيرو
برگزارکننده: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 88623340 - 88904158
نمابر: 88623341
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@epdc.ir

محور های اصلی کنفرانس

· تلفات شبکه های توزیع

· طراحی شبکه های توزیع

· بهره بردای شبکه های توزیع

· فناوری اطلاعات و اتوماسیون شبکه های توزیع

· کیفیت توان

· اتوماسیون شبکه های توزیع

· مدیریت مصرف و بار

· هدفمند سازی یارانه ها و صنعت برق

· اندازه گیری در شبکه های توزیع

· تولید پراکنده و انرژی های نو

· فناوری اطلاعات در سیستم های توزیع

· فناوری اطلاعات و اتوماسیون شبکه های توزیع

· مطالعات اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست در شبکه های توزیع

· حفاظت و ایمنی در شبکه های توزیع

محورهای فرعی

تلفات شبکه های توزیع

· مدلسازی و محاسبه تلفات

· کاهش تلفات در شبکه و اجزاء آن

· طراحی نوین شبکه های توزیع در جهت کاهش تلفات

· نقش فرسودگی و عمر تجهیزات برروی تلفات شبکه های توزیع

· برآورد بار

طراحی شبکه های توزیع

· بهینه سازی شبکه های توزیع

· بهینه سازی در تجهیزات شبکه توزیع

· طراحی و ساخت شبکه های توزیع

· روش های پیشرفته طراحی در شبکه های توزیع

· شبکه های توزیع و شهر سازی

بهره بردای شبکه های توزیع

· شیوه های جدید توسعه، طراحی، تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع

· قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

· بهره بردای مناسب در شبکه های توزیع

· بهینه سازی و استاندارد سازی روشنایی معابر

· نقش ادوات پیشرفته در بهبود بهره برداری شبکه های توزیع

· روش برآورد عمر تجهیزات توزیع

· نقش تخصصی نیروی انسانی در بهبود بهره برداری در شبکه های توزیع

کیفیت توان در شبکه های توزیع

· روش های اندازه گیری کیفیت توان

· روش های کیفیت توان

· پارامترهای موثر و جدید کیفیت توان

· استانداردهای کیفیت توان

اتوماسیون شبکه های توزیع

· روش های مانیتورینگ پستها و شبکه های توزیع

· مانور اتوماتیک شبکه توزیع

· کنترل دیسپاچینگ و شبکه های توزیع

· مکانیزایسون شبکه های توزیع

· برق هوشمند

مدیریت مصرف بار

· بهینه سازی الگوی مصرف

· راهکارهای الگوی مصرف مناسب

· شیوه های جدید در مدیریت مصرف برق

· نقش تعرفه ها در الگوی مصرف و مدیریت بار

· ارائه نتایج و تجارب موثر در مدیریت مصرف

اندازه گیری در شبکه های توزیع

· نقش کنتورهای هوشمند در کنترل انرژی و افزایش درآمد

· روش های اندازه گیری انرژی و مولفه های آن

· سیستم انتقال اطلاعات کنتورهای مشترکین

· جایگاه تجهیزات اندازه گیری پارامتر های الکتریکی در شبکه های توزیع

تولید پراکنده و انرژی های نو

· سیستم های فتوولتائیک، نیروگاههای حرارتی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، پیل ­های سوختی و موارد دیگر انرژی های نو و تولید پراکنده

· سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی در انرژی های نو و تولید پراکنده

· استراتژی استفاده از انرژی های نو در کشور

· استفاده از انرژی نو در مناطق روستایی

فناوری اطلاعات در سیستم های توزیع

· نقش IT در ارائه خدمات بهینه به مشترکین برق و جلب رضایت آنها

· نقش IT در برنامه ریزی بخش های مختلف توزیع برق

· نقش IT در افزایش بهره وری

· نقش IT در کاهش هزینه ها در توزیع

· بستر های مناسب استفاده از IT در شبکه توزیع

· نقش و جایگاه IT در تمرکز زدایی و خصوصی سازی

مطالعات اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست در شبکه های توزیع

· نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی در شبکه های توزیع

· بازار برق و خصوصی سازی در شبکه های توزیع

· گردش نقدینگی از فروش تا وصول در شرکت های توزیع

· روش های پیش گیری برق های غیر مجاز

· شبکه های توزیع، محیط زیست و توسعه پایدار

· نقش بخش خصوصی در عملکرد شرکت های توزیع

· تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در شرکت های توزیع

· الگوهای مناسب در بهبود بهره وری نیروی انسانی

· نقش تخصص نیروی انسانی در بهره وری

· سیستم های موثر خدمات مشترکین

· مسائل حقوقی شرکت های توزیع

حفاظت و ایمنی در شبکه های توزیع

· طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی

· هماهنگی رله های حفاظتی

· طراحی سیستم های حفاظتی

· ایمنی و حریم در شبکه های توزیع

· حوادث و روش های تقلیل آنها

· شبکه های توزیع در بحران زلزله

· حفاظت شبکه های توزیع دارای تولید پراکنده

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1362
برچسب ها: