همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری، چالش ها و چشم اندازها

دسته: دسته‌بندی نشده
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
international scientific-strategic conference on tourism development for Islamic republic of iran
[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - پژوهشکده گردشگری
برگزارکننده: پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 8762001 - 0511
نمابر: 8762001 - 0511
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: bcitinfo@gmail.com

گردشگری، فرهنگ و میراث فرهنگی

زیرعنوان های پیشنهادی: نقش ادبیات، هنر و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری؛ گردشگری فرهنگی در جهان اسلام و خاورمیانه (آسیای جنوب غربی )، ظرفیت ها و موانع؛ گردشگری و سیاست فرهنگی؛ گردشگری و ارتباطات میان فرهنگی؛ دین وگردشگری؛ گردشگری و زیارت؛ گردشگری و فرهنگ در آموزه های دینی و ادبیات ایران؛ نقش فرهنگ در توسعه گردشگری؛ گردشگری، میراث فرهنگی و هویت ملی- اسلامی؛ آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری؛ ظرفیت های گردشگری رویداد برای توسعه گردشگری بین المللی ایران؛ گردشگری و سبک زندگی؛ گردشگری و فرهنگ میزبانی؛ جهانی شدن فرهنگ و گردشگری؛ گردشگری و اخلاق؛ رسانه و گردشگری؛ گردشگری، اصالت فرهنگی و کالایی شدن فرهنگ و … .

گردشگری و اقتصاد

گردشگری، سرمایه گذاری و تامین مالی؛ گردشگری و اشتغال؛ گردشگری و محیط کسب و کار؛ گردشگری و نظام بانکی؛ بازاریابی در گردشگری؛ گردشگری و بخش خصوصی؛ گردشگری و توسعه کارآفرینی؛ گردشگری و ارتقای جایگاه اقتصادی مناطق محروم کشور؛ جایگاه تولید کالای ایرانی در گردشگری؛ جایگاه صنایع دستی بومی در پایداری گردشگری مناطق محروم؛ گردشگری و اقتصاد مقاومتی؛ جایگاه گردشگری در اقتصاد ملی و نظام امارگیری گردشگری و … .

گردشگری و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت

زیرعنوان های پیشنهادی: نظریه پردازی در راستای الگوی ایرانی اسلامی گردشگری؛ شاخص های الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت گردشگری؛ الزامات و پیش شرط های الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت گردشگری؛ مزیت ها و محدودیت های نسبی برای توسعه گردشگری مطابق الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت و ….

گردشگری عزم ملی و مدیریت جهادی

زیرعنوان های پیشنهادی: مفهوم و ابعاد عزم ملی در توسعه گردشگری؛ مفهوم و ابعاد مدیریت جهادی در توسعه گردشگری و راهکارهای تقویت آن؛ مشارکت مردمی در توسعه گردشگری کشور؛ تصویر ایرانیان در نگاه جهانگردان و تصویر جهانگردان از نگاه ایرانیان؛ موانع و مزیت های فرهنگ ایرانی برای میزبانی؛ موانع و مزیت های فرهنگ ایرانی برای سفر؛ طراحی مقاصد گردشگری ایرانیان و راهکارهای سازماندهی آن و …..

گردشگری ، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت

زیرعنوان های پیشنهادی: سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری کشور؛ گردشگری و اسنادفرادستی کشور؛گردشگری پس از ۱۴۰۴ (چشم انداز دوم)؛ آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری ایران؛ ارزیابی طرح های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی و منطقه ای؛ چالشهای مدیریت گردشگری در کشور؛ نقش منابع انسانی در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری؛ برنامه ریزی گردشگری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و …

آمایش سرزمینی گردشگری

زیرعنوان های پیشنهادی: گردشگری و توسعه پایدار محیطی؛ ارزیابی ظرفیت محیطی برای توسعه گردشگری؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری؛ گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری؛ پیامدهای توسعه گردشگری طبیعی و میراث؛ مدل¬های پایش و ارزیابی برنامه های توسعه گردشگری؛ تحلیل و سازماندهی فضایی گردشگری در کشور؛ گردشگری و توسعه منطقه¬ای و …..

محور ویژه: توسعه منطقه ای گردشگری خراسان

زیرعنوان های پیشنهادی: ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی توسعه گردشگری خراسان؛ موقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتیک خراسان (فرصت ها، تهدیدها) از نظر توسعه گردشگری؛ تعامل خراسان و آسیای میانه در توسعه گردشگری؛ گردشگری، میراث فرهنگی و هویت در خراسان؛گردشگری خراسان و اسناد فرادستی؛ آسیب های اجتماعی و فرهنگی گردشگری خراسان؛ گردشگری اسلامی و مدیریت میزبانی در خراسان؛ جایگاه گردشگری مذهبی خراسان در کشور و جهان؛ گردشگری، کارآفرینی و اشتغال زایی در خراسان؛ راهکارهای توسعه گردشگری بین المللی در خراسان؛ ضرورت های راهبردی در سیاستگذاری و مدیریت زیارت و گردشگری شهر مقدس مشهد به عنوان شهر زیارتی اسلامی جهانی و ….

مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر محمد حسين ايمانی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1049
برچسب ها: