همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانسگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
برگزارکننده: گروه مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 44865216
نمابر: 44865160
آدرس وب سایت: http://fdfwiran.srbiau.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: fdfwiran@srbiau.ac.ir

محورهای همایش:
سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده
تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده
جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده
کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده
شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده
تحول در الگوها و اشکال ازدواج: ارزشها و آیینهای مترتب بر آن
زنان و فضای مجازی، بسترهای نوین ارتباطاتی، آموزشی، اقتصای، فراغتی، فرصتها و تهدیدها و پیامد آن در تحول در خانواده
تحول در جایگاه زن و خانواده در کشورهای اسلامی
روابط دو جنس در خانواده: تحول در تعاملات و تعارضات (اشکال سنتی و مدرن)
تحولات خانواده در آینده و پیش بینی آسیبهای پیش رو
تحولات در خانواده ایرانی: گذشته، حال و آینده

مسئول یا دبیر همایش: بهار مفخم
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1713
برچسب ها: