همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

دسته: دسته‌بندی نشده
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 88520064
نمابر: 88520064
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@coop2015.ir

الف)آسیب شناسی توسعه بخش تعاون

۱-موانع نگرشی ،سیاستی و برنامه ای

۲-کاستیهای حقوقی،قوانین و مقررات

۳-فضای تجاری وکسب و کار

ب) کارآفرینی و اشتغال

۱- ایجاد فرصت های اشتغال

۲- سازوکارهای پایداری مشاغل بخش تعاونی

۳- کارآفرینی و تعاونی‌های صنعتی ، کشاورزی و خدمات

۴- راهکارهای توسعه تعاونی‌های کارآفرین

ج) توسعه اجتماعی

۱- توسعه شبکه های اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی

۲- نهادهای مدنی و انسجام گروه های اجتماعی

۳- مشارکتهای خود انگیخته افراد در قالب تعاونی ها

۴- دولت و توسعه اجتماعی

۵- فرهنگ و نهادینه شدن مشارکت اجتماعی

د) توسعه اقتصادی

۱- کارکرد تعاونی ها در اقتصاد ملی

۲- اقتصاد اجتماعی ،بخش خصوصی و مالکیت

۳-تعاون و بهره وری

۴- افزونه خواهی و فضای رقابتی

۵- تجربه های جهانی در مواجه با بحرانهای اقتصادی

۶- تنظیم مقررات مالی و اقتصادرفتاری

۷- تجربه جهانی در مقابله با بحران های اقتصادی

۸- تعاون و بهره وری

۹- تعاونی ها وبنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

۱۰- بانکها و نهادهای مالی

۱۱- تعاونیها و توسعه پایدار

و) عدالت اجتماعی و کاهش فقر

۱- سیاست های کاهش فقر

۲- توانمندسازی گروه های آسیب پذیر

۳- بهبود سطح زندگی

۴- کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش نابرابری ها

ه) مشارکت زنان و جوانان

۱- مشارکت جوانان و دانش آموختگان

۲- زنان و مشارکت اقتصادی – اجتماعی

۳- آسیب شناسی تعاونی های زنان و ارائه راهکارها

۴- آسیب شناسی تعاونی های جوانان و ارائه راهکارها

مسئول یا دبیر همایش: دبیر علمی همایش: دکتر حسین راغفر
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1240
برچسب ها: