همایش ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار

دسته: میان رشته ای
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل - مجتمع میزبان
برگزارکننده: انجمن آموزش عالی ایران - دانشگاه مازندران - مرکز علمی کاربردی میزبان

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032234 *** 3528433 - 011
نمابر: 81032200
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: anjoman1381@yahoo.com

آموزش عالی و توسعه منابع انسانی گردشگری

آموزش عالی و توسعه زیر ساخت های بخش گردشگری

آموزش عالی و چشم انداز اقتصادی توسعه گردشگری

آموزش عالی و بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری

آموزش عالی و مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری

آموزش عالی و توسعه پژوهش های گردشگری

آموزش عالی و مدیریت گردشگری پایدار

آموزش عالی و سیاستگذاری و برنامه ریزی گردشگری

آموزش عالی و آسیب شناسی برنامه های توسعه گردشگری

آموزش عالی و فرایند جهانی شدن و توسعه گردشگری

آموزش عالی، ارتباطات و گردشگری پایدار

آموزش عالی، فنآوری اطلاعات و گردشگری پایدار

آموزش عالی، اخلاق و گردشگری پایدار

آموزش عالی، حفظ محیط زیست و گردشگری پایدار

جایگاه آموزش عالی در تقویت نهادهای گردشگری خصوصی

جایگاه آموزش عالی و نقش دولت در توسعه گردشگری

آمایش سرزمینی رشته های دانشگاهی و توسعه گردشگری

آموزش عالی و جنسیت در توسعه گردشگری

مسئول یا دبیر همایش: دکتر صادق صالحی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2232
برچسب ها: