همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

دسته: کسب و کار و مدیریت
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سبزوار -
برگزارکننده: دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۱۷
نمابر:
آدرس وب سایت: cnf.hsu.ac.ir/rur_en/fa
آدرس ایمیل:

محورهای همایش:

حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
– فعالیت های کشاورزی
استراتژی های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)
کشاورزی چندکارکردی
گردشگری کشاورزی یا مزرعه
اقتصادهای غیر کشاورزی
غذاهای جایگزین(ارگانیک)

– گردشگری روستایی
– صنایع روستایی

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده
صنایع دستی و هنری
تولید مواد غذایی خانگی و محلی

– زنان روستایی
کارآفرینی زنان در مزرعه
کارآفرینی زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگی
استراتژی بقای خانوار و درآمدهای مکمل
کارآفرینی و استقلال و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و فرهنگی
کارآفرینی و تغییر ساخت های مرد سالار
کارآفرینی زنان و حفظ محیط زیست
کارآفرینی زنان و تبعیض های مالی و اعتباری
کارآفرینی و تبعیض های آموزشی
کارآفرینی زنان و توسعه مشاغل کوچک

۲- کارآفرینی روستایی و خودکفایی دهیاری‌ها
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفرینی روستایی
۴- رویکردها و نظریه های توسعه کارآفرینی روستایی و تجارب جهانی

تنوع سازی اقتصاد روستایی
نئولیبرالیسم و کارآفرینی
پساتولید گرایی و کارآفرینی
سازمان های مردم نهاد (NGO)
گروه های اقدام محلی
تعاونی های روستایی
صندوق های محلی
ابتکارات کارآفرینی

۴- سیاست ها و راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی
توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت
اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کارآفرینی
توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا
ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های جنسیتی
تشکیل کارگاه های صنایع دستی
تولید مواد غذایی سالم

۵- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
۶- آینده توسعه کارآفرینی روستایی در ایرانهمایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایرانمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2245
برچسب ها: