همایش ملی سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی

دسته: دسته‌بندی نشده
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات
برگزارکننده: انجمن ایرانی روابط بین الملل با همكاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۱ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۱

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032220
نمابر: 81032220
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: iranianiisa@gmail.com
محورهای اين همایش به پنج بخش مباحث مفهومی، نظری، داخلی، بین المللی و
چشم انداز تقسیم شده است.بر اساس اين گزارش، پرسش از ماهيت رابطه و مناسبات
اخلاق و سیاست و بررسي مبانی فلسفی، دینی و فرهنگی سیاست اخلاقی و اخلاق
سیاسی از مهم ترين محورهاي بخش مفهومي اين همايش است.

محور دوم اين همايش به رویکردهای نظری اختصاص يافته كه موضوعاتي چونسیاست اخلاقی واخلاق سیاسی دراسلام دوران قدیم و جدید، سیاست اخلاقی واخلاقسیاسی در ایران قبل ازاسلام و دوره ایران اسلامی (قدیم و جدید)و اخلاقسیاسی در غرب دوران‌هاي کلاسیک، مدرن و پسامدرن و نيز سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی در شرق دوران قدیم و جدید را در برمي‌گيرد.


مولفه ها والگوهای سیاست اخلاقی/ اخلاق سیاسی در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایرانمحور سوم اين همايش است كه به تبيين ویژگی ها و چالش ها پرداخته و موضوعاتي از جمله ماهیت اخلاقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سیاستاخلاقی در قانون اساسی ج.ا.ا، جایگاه سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، ماهیت اخلاقی رهبران و کارگزاران حکومتی، ماهیت اخلاقینهاد ها و ارکان حکومتی،  ماهیت اخلاقی رابطه نظام سیاسی و مردم، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و رقابت انتخاباتی، عملکرد احزاب سیاسی و سیاستگذاری
عمومی در ج.ا.ا را واكاوي مي‌كند.


محور چهارم همايش «سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی»  به مولفه ها و الگوهای سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران اختصاص يافته است.


در محور پنجم همايش نيز چشم انداز
سیاست اخلاقی در عرصه سیاست داخلی و بین المللی از جمله جایگاه سیاست
اخلاقی در سند چشم انداز، مسایل و چالش های سیاست اخلاقی ج.ا.ا در عرصه
داخلی و خارجی و آینده مطلوب سیاست اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های
داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1229
برچسب ها: