همایش ملی قیام گوهرشاد

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - شهرداری مشهد
برگزارکننده: معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 05132239997
نمابر: 05132239997
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: hamayesh@goharshad1314.ir

الف) محورهای تاریخی

-آرمان ها و اهداف قیام گوهرشاد

-قیام گوهرشاد در آیینۀ اسناد

-قیام گوهرشاد از منظر تاریخ شفاهی

-اندیشه و ایدئولوژی قیام گوهرشاد

-آسیب شناسی قیام گوهرشاد

-دیدگاه و مواضع رهبران و شخصیت¬های مؤثر در قیام گوهرشاد

-ارزیابی و تحلیل دیدگاه¬ها در زمینۀ قیام گوهرشاد

-تاثیر قیام گوهرشاد بر تحولات تاریخ معاصر

-کشف حجاب در آیینۀ تجددگرایی

-بررسی زمینه¬ها و مقدمات اعلام کشف حجاب در ایران

-تاثیر فرهنگ غرب در دگرگونی اندیشۀ حجاب و لباس متحدالشکل

-موضع گیری علما ،روشنفکران و سایر طبقات در برابر سیاست فرهنگی رضا شاه و مسألۀ کشف حجاب

-کشف حجاب و مقاومت¬های مردمی

-کشف حجاب و واکنش دولتمردان

-روشنفکران و کشف حجاب

-روشنفکران و قیام گوهرشاد

-کشف حجاب و مقاومت در برابر آن در شهرها و روستاها

-نقش کشتار مردم مشهد در مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی

-کتابشناسی واقعۀ کشف حجاب

-کشف حجاب در دوران پهلوی دوم

-تاریخچۀ حجاب و بی حجابی در ایران

-واکنش زنان ایرانی در مقابل کشف حجاب

-نسبت قیام گوهرشاد و سیاست¬های فرهنگی رضاشاه

-روشنفکران و سیاست¬های فرهنگی رضاشاه

-هویت سازی و هویت ستیزی در عصر پهلوی و واقعۀ کشف حجاب

-بازتاب، نتایج و پیامدهای فرهنگی – اجتماعی قیام گوهرشاد

ب) محورهای دینی، فرهنگی- اجتماعی

-مفهوم شناسی و مستندات دینی عفاف و حجاب

-معرفی آثار و رسائل حجابیه

-حجاب از منظر روانشناسی

-قیام گوهرشاد و نسل امروز

-نقش حجاب و عفاف در کاهش آسیب¬های اجتماعی

-حجاب و بی حجابی و مسألۀ اشتغال

-نقش زن مسلمان در مبارزه با استعمار و استبداد

-آسیب شناسی حجاب زنان ایرانی در عصر حاضر

مسئول یا دبیر همایش: دکتر وکیلی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1142
برچسب ها: