همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

دسته: کسب و کار و مدیریت
یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
برگزارکننده: گروه شهرسازی دانشگاه مازندران

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 01135302770 - 01135302732
نمابر: 01135302702
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: artfac@umz.ac.ir

-روندها و الگوهای تغییرات کالبدی و زیست‌محیطی ( با تأکید بر تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگلی) در شهرها و نواحی پیرا شهری با تأکید بر استان‌های شمالی کشور

-روندها و چالش‏های جمعیت شناختی و جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‏گیری چالش‏های کالبدی و زیست‌محیطی

-روندها و چالش‏های اقتصادی و مالی مؤثر بر شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین

-نقش نهادها و نظام‌های سیاست‌گذاری، اجرا و کنترل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‏ای (دولتی و عمومی) در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

-نقش طرح‌های ملی،منطقه‌ای و محلی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

-تحلیل نقش نظام‌های مدیریت و حکومت‏ محلی و فرا‏محلی در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین.

-مالیه ناپایدار شهری و روستایی و تأثیر آن بر روند فزاینده تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در سطوح شهری و پیرا شهری

-وجود تفرق در مدیریت قلم رویی و نقش آن در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضایی

-نقش نهادهای جامعه مدنی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-دسترسی به چشم‌اندازی روشن در خصوص مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-ارزیابی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در مدیریت فضای سرزمین
-توجه به هم افزایی نقش بخش های مختلف حاکمیت در مدیریت منابع طبیعی و محیط مصنوع
-ترویج و آگاهی بخشی در خصوص چالش ها و راهبردهای مدیریت فضای سرزمین
-بهره گیری از ظرفیت جامعه علمی به منظور مدیریت خردمندانه و تحقق توسعه پایدار
-بررسی توزیع فعالیت و اسکان در پهنه سرزمین
-جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کل کشور
-برقراری عدالت فضایی در پهنه سرزمین در جهت نیل به کارآیی بهینه
-تعیین چالش های برنامه ریزی و مدیریت بهینه بهره برداری پایدار از فضای سرزمینمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1284
برچسب ها: