پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار

دسته: مهندسی و تکنولوژی
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی
برگزارکننده: ره آوران آفاق صنعت

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 77688231_77688239
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@afaghsanatgroup.com

طراحـی روشـهای مبتنـی بر POKAYOKE در عملـیات انبـار

روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار

بازرسیها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار

طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر

خطا ناپذیرسـازی عملیـات انبـارگـردانی و کنتـرل موجودی

سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر خطا ناپذیر سازی عملیات انبار

طراحی و انتخـاب تجهیزات در خطا ناپذیرسازی عملیات انبار

روشهای کنتـرل خطا در برنامه دریافت و ارسال کالا در انبـار

بررسـی منابع، مراحل، مناطق و عوامل خطا در عملیات انبــار

روانشناسی خطا و بررسی خطاهای رایج در عملیات انبارداری

تلفیق برنامه خطاناپذیری و بهبود مستمر، POKAYOKE & KAIZEN

مدیریت تغییـر و اصلاح فرآینـد در بـرنامه خطا ناپذیر سـازی

تدویـن HSE PLAN تخصصی انبـار در بـرنـامه خطا ناپذیری

شناسایی خطرات ناشی از خطا و خطاهای خطر سـاز در انبـار

خطا های امنیتی و پیشگیری از سوء جریان مواد و کالا در انبار

خطاهای هزینه سـاز در عملیات انبـار داری و هزینه های خطا

بررسی تاثیرخطاهای سیستم لجستیک در مدیریت بدون خطا در انبارafaghsanatgroupمسئول یا دبیر همایش: فریبرز قاسمی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1946
برچسب ها: