چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دسته: آموزش
شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵
4th National Conference of Training and Human Capital Development
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران- سال همایش های بین المللی رازی
برگزارکننده: انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

تاریخ شروع: شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032333-81032218–86036812-86036814-81032228
نمابر: 021-81032228
آدرس وب سایت: http://www.istdconf.ir
آدرس ایمیل: istd.conference@gmail.com

الگوهای تدوین برنامه‌های توسعه فردی کارکنان
مدل‌های توسعه و پرورش رهبری کارآمد در سازمان
رویکردهای نوین در مدیریت استعداد
چالش‌های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط کاری
ابزارهای کیفیت در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
آموزش مبتنی بر شایستگی CBT
طراحی و بسط فرصت‌های یادگیری کارکنان
مدیریت ریسک و مدیریت مالی در آموزش و توسعه کارکنان
طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
استانداردها و مدل‌های نوین آموزش و توسعه سرمایه انسانی
مدل‌های آسیب‌شناسی نظام آموزش و توسعه
تجارب استقرار استانداردهای حوزه خدمات یادگیری در سازمان‌های ایرانی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
اندازه‌گیری اثرات و نتایج برنامه‌های آموزش و توسعه با تأکید بر حوزه‌های یادگیری در سازمان
جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان

 چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه سال 1395 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری سه دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393 و 1394 ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری چهارمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، توجه بر حوزه های نوین آموزش و تمرکز بر ابزارها و مکانیسم های استقرار فرآیند مدیریت یادگیری در واحدهای آموزش و توسعه کشور می باشد.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با برخورداری از 1200 عضو حقیقی و 200 عضویت حقوقی از سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء منابع انسانی، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های آموزشی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسسه ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه موسسات ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

wgpklij2مسئول یا دبیر همایش: دکتر اباصلت خراسانی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 3480
برچسب ها: