چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری

دسته: دسته‌بندی نشده
دوشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های هتل المپیک
برگزارکننده: بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ،تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران

تاریخ شروع: دوشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۰ - تاریخ پایان: سه شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: 44952661 - 3
نمابر: 44952660
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: NoavariConf@gmail.com

محور۱) مدیریت نوآوری ، مدیریت خلاقیت

– خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریتی

Innovation Management , Creativity Management

Organizational/Industrial/Managerial Creatology

۱-۱- مفاهیم و نظریه های نوین خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآوری

۱-۲- خلاقیت شناسی تحلیلی سازمان ها،صنایع و کسب و کارها

۱-۳- خلاقیت شناسی منابع انسانی،ساختار،فرهنگ و ساز و کارهای سازمانی

۱-۴- مدیریت خلاقیت ، مدیریت ایده ها ، نظام پیشنهادها

۱-۵- مدیریت نوآوری و مدیریت سرمایه های فکری

۱-۶- مدیریت نوآوری و مدیریت دانش

۱-۷- مدیریت نوآوری و یادگیری سازمانی

۱-۸- مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری

۱-۹- مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه

۱-۱۰- مدیریت نوآوری و آینده پژوهی

۱-۱۱- مدیریت راهبردی نوآوری

۱-۱۲- مدیریت نوآوری محصول/خدمات

۱-۱۳- مدیریت نوآوری،خلق ارزش و رقابت پذیری

۱-۱۴- مدیریت نوآوری و مدیریت کارآفرینی

۱-۱۵- مدیریت نوآوری و مدیریت بازاریابی

۱-۱۶- مدیریت نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱-۱۷- مدیریت نوآوری و مدیریت کیفیت و بهره وری

-۱۸- مدیریت نوآوری و مدل های تعالی سازمانی

۱-۱۹- مدیریت سنجش و ارزیابی نوآوری

۱-۲۰- مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت فکری

۱-۲۱- نظام های ملی نوآوری و کارآفرینی

۱-۲۲- چالش ها و راهکارهای توسعه نوآوری درسازمان ها و صنایع ایران

۱-۲۳- مطالعات موردی ،تجارب مدیریت نوآوری درسازمان ها و صنایع

– سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

محور ۲) مهندسی خلاقیت و نوآوری

– تریز (TRIZ) ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک

Creativity & Innovation Engineering

TRIZ , Systematic Innovation , Bionic

۲-۱- روش ها و تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی

۲-۲- فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله ( CPS)

۲-۳- تریز (TRIZ )(نظریه حل مسئله ابداعی) و کاربردهای مختلف آن

۲-۴- رویکردها و روش شناسی های مبتنی بر تریز ( OTSM, USIT و … )

۲-۵- مدیریت تریزی ، مدیریت بیونیکی، کاربردهای غیرفناورانه تریز و بیونیک

۲-۶- اختراع شناسی، تحلیل پتنت و نوآوری ها،مهندسی اختراع،مدیریت اختراع

۲-۷- خلاقیت شناسی طبیعت محور – مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی

۲-۸- مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی ( STIE )

۲-۹- کاربردهای مهندسی خلاقیت و نوآوری در مهندسی کیفیت و بهره وری

– سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور ۳) خلاقیت شناسی جامعه شناختی

– جامعه شناسی نوآوری

Social Creatology

The Sociology of Innovation

۳-۱- نوآوری اجتماعی ، کارآفرینی اجتماعی

۳-۲- فرهنگ خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

۳-۳- ویژگی ها ی جامعه خلاق ، نوآور و کارآفرین

۳-۴- جنبه های جامعه شناختی ابداعات،اختراعات و نوآوری ها .

۳-۵- موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

۳-۶- نقش نوآوری و کارآفرینی در رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی .

۳-۷- راهبردها و راهکارهای حمایت اجتماعی از نوآوران و کارآفرینان

۳-۸-راهکارهای فرهنگ سازی، ترویج ، الگودهی و توسعه – نقش رسانه ها

– سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور۴) خلاقیت شناسی اقتصادی

– اقتصاد نوآوری

Economical Creatology

The Economy of Innovation

۴-۱- خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی

۴-۲- اقتصاد مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی

۴-۳- جنبه های اقتصادی نوآوری و کارآفرینی

– سایر موضوعات و مباحث مرتبط

محور ۵) خلاقیت شناسی علمی تخیلی

The Creatology of Science Fiction

Creatological / Inventological Scifictology

۵-۱- اختراع شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی (ابداعات و اختراعات

الهام گرفته شده از آثار علمی تخیلی ) ، فناوری تخیلی ، تکنوولژی

۵-۲- بررسی خلاقیت شناختی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی

۵-۳- کاربردهای علمی تخیلی در آینده پژوهی ، تحقیق و توسعه و نوآوری

– سایر موضوعات و مباحث مرتبطمعرفی ، تبیین ، ترویج و توسعه مفاهیم و ابعاد علمی و کاربردی علوم خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی ، مدیریت خلاقیت و نوآوری ، تریز ( TRIZ ) ، مهندسی خلاقیت بیونیکی و مهندسی نوآوری به جامعه علمی و سازمان ها و صنایع کشور و برانگیختن پژوهش های علمی و اقدامات عملی و کاربردی مرتبط .
تبیین اهمیت و ضرورت راهبردی و نقش های حیاتی خلاقیت و نوآوری به عنوان مهم ترین و بنیادی ترین عامل خلق ارزش و مزیت های رقابتی و ضرورت های اساسی مهندسی و مدیریت نوآوری برای سازمان ها و صنایع کشور .
افزایش توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان عالی و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف دولتی و خصوصی به حوزه راهبردی و سرنوشت ساز مهندسی و مدیریت نوآوری به منظورحرکت و اقدامات جدی برای ایجاد سازمان ها و صنایع خلاق، نوآور و کارآفرین جهت امکان یابی حضور در عرصه بازار و رقابت های جهانی.
ارائه و مبادله دانش و نتایج مطالعات ، پژوهش ها ، اقدام پژوهی ها ، مطالعات موردی و نتایج اقدامات کاربردی پژوهشگران،اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان ها و صنایع کشور در حوزه علوم خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مهندسی و مدیریت نوآوری .

 مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر عباسعلی حاجی کریمی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1131
برچسب ها: