کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
Dimensions of Persian Language and literature Available During Akbar’s Reign
[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - هند - دانشگاه علیگره
برگزارکننده: مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه اسلامی علیگر در هند

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 66435423 - 66176123
نمابر: 66176123
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@rics.ir

۱. عناصر فرهنگی هند و ایران در شعر و ادب فارسی

۲. شاعران پارسی‌گوی هند: عرفی، نظیری، فیضی، غزالی مشهدی، صائب، کلیم، وحشی بافقی، ظهوری ترشیزی، محتشم کاشانی …و

۳. سهم دورۀ اکبر شاه / زمان صفویه در تاریخ نویسی فارسی

۴. منتخب التواریخ، طبقات اکبری، اکبرنامه، تاریخ الفی، تاریخ فرشته، راج ترنگنی، تاریخ عالم آرای عباسی، احسن التواریخ ،حبیب السیر …و

۵. آئین اکبری: نثر، جایگاه و تأثیرگذاری ادبی

۶. سبک هندی/ سبک اصفهانی

۷. انشا نویسی: سه نثر ظهوری، انشای ابوالفضل

۸. مکتوبات، مناجات ابوالفضل

۹. عروض و دستور زبان

۱۰. فرهنگ نویسی: فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس و….

۱۱. کتب تصوف/ کتب دینی: مجالس المومنین و….

۱۲. دارالترجمه: برون‌داد و آثار

۱۳. کتب تذکره: تحفه سامی، مجالس النفائس، نظم گزیده، هفت اقلیم و….

۱۴. تراجم از السنۀ هندی به زبان فارسی: مهابارتا، رامایانا، بهاگوَتا گیتا، جوگ وشست و….

۱۵. روابط فرهنگی ـ تاریخی هند و ایران در عهد صفویه

۱۶. مثنوی نل و دمن، خمسۀ فیضی

۱۷. سهم ابوالفضل در بنیان‌گذاری «فارسی سره»

۱۸. نسخه‌های خطی دورۀ اکبر شاه

۱۹. زبان وادب فارسی در منطقۀ دکن و جنوب هند در دورۀ اکبر شاه

۲۰. سایر موضوعاتی که با محور اصلی همایش مرتبط باشدمرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه اسلامی علیگر در هند، موضوع کنفرانس
سالانه خود را به زبان و ادبیات فارسی در عصر اکبرشاه گورکانی و سلاطین
صفویه اختصاص داده است. در این کنفرانس سه روزه که در فوریه 2016 در
دانشگاه علیگر برگزار خواهد شد، مقالات منتخب به زبانهای فارسی، اردو و
انگلیسی ارائه می شود. پژوهشکده، با هدف تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی، به
عنوان دبیرخانه کنفرانس در تهران همکاری خواهد کرد
مسئول یا دبیر همایش: صادق حیدری نیا - دبیر اجرایی در تهران
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1449
برچسب ها: