کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

دسته: مهندسی و تکنولوژی
پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
international conference on civil engineering , architecture and cityscape
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - ترکیه - دانشگاه استانبول
برگزارکننده: دبيرخانه دائمي کنفرانس ، دانشگاه استانبول

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 04133357731
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@iccacs.com

۱-مهندسی عمران و توسعه پایدار

تکنولوژی بتن

روش های عددی در مهندسی عمران

مدیریت ساخت و اجرا

ژئوتکنیک و معدن

هیدرولیک ، منابع آب

راه و ترابری

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

محیط زیست

مهندسی تونل برای نواحی شهری

نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک

اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران

ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران

فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان

رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران

کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی

سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

۲-مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:

مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی

سازه های زیر زمینی

دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای

مهندسی ارزش

هماهنگی شکلی سازه و معماری

توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها

سازه های غیرساختمانی و صنعتی

بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها

عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها

کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها

مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری

ایمنی سازه در معادن زیر زمینی

تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی

مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری

اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

۳-مهندسی معماری و توسعه پایدار:

معماری پایدار

نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار

معماری و هویت شهری

انرژی های نو در معماری

نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه

سبک شناسی معماری

روش ها و فناوری های نو در در معماری

تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار

الگوهای معماری بومی

گرافیک شهری و معماری خیابانی

تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار

مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار

معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

۴- مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:

حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار

شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)

سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل

برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

ابنیه فنی و تاسیسات شهری

آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری

سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها

طراحی هندسی معابر

مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل

مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل

آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک

ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک

حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل

قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

حمل و نقل غیر موتوری

۵- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:

مدیریت پروژه های شهری

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

حقوق شهری

مدیریت شهری

برنامه ریزی کالبدی شهری

طراحی شهری

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

مشارکت در امور شهری

مدیریت بحران

گردشگری شهری

بهسازی و نوسازی شهری

نماهای شهری

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

۶- مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها

الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی

ناپایداری شهر و عوامل موثر

تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

۷- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت پسماند در شهرها

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

فضای سبز و محیط زیست شهری

مسائل محیط زیست کلان شهرها

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

فاضلاب شهری و تصفیه آن

طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

۸- منظر شهری پایدار و توسعه:

تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری

پایداری و منظر شهری

برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری

عناصر سازنده سیما و منظر شهری

آسیب‌شناسی منظرشهری

تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری

منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران

منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی

نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری

منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید

منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی

منظر شهری بافت های نوساز

ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

۹- فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:

تعامل فرهنگی و کالبد شهری

شهروند و حقوق شهروندی

روانشناسی محیطی

فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری

فرهنگ های بومی و شهر

فرهنگ و جغرافیای شهری

فرهنگ و توسعه شهری

پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر

فرهنگ و حمل و نقل شهری

مدیریت و فرهنگ شهری

فرهنگ، هویت و منظر شهری

تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری

نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی

۱۰- مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

بافت های تاریخی

بهسازی آثار تاریخی

نوسازی شهری

بازسازی بافت تاریخی

۱۱-مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:

مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی

حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM

مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران

راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران

نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های”تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح

تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی

توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر

سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES

تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR

برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM

انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer

طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1233
برچسب ها: