کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

دسته: کسب و کار و مدیریت
چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴
Knowledge Management Conference
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی
برگزارکننده: دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 6 - 88556492
نمابر: 88719960
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@kmiran.com

مدیریت دانش و حوزه های سازمانی

نقشه راه مدیریت دانش

مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

پیاده سازی مدیریت دانش و ساختارهای سازمانی

استراتژی سازمان و اجرای مدیریت دانش

مدیریت تغییر مبتنی بر مدیریت دانش

یکپارچه سازی دانش در سازمان ها

استقرار و ترکیب ساختارهای دانشی

الگوبرداری از فعالیت های مدیریت دانش

حافظه سازمانی

مدیریت دانش در چارت های سازمانی

بازنمایی و استدلال دانشی

همکاری و ارتباطات در مدیریت دانش

مدیران، مهندسین و کارگزاران دانش

مدیریت دانش و ایجاد قابلیت همکاری یکپارچه

زمینه های انسانی و اجتماعی مدیریت دانش

مدیریت دانش در ائتلاف های استراتژیک

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش در تحول کسب و کار

سیستم ها، ابزارها و فنون مدیریت دانش

سیستم های مدیریت دانش: شروع، تحلیل و طراحی

ابزارها و فنون مدیریت دانش

استانداردها و راهنماهای مدیریت دانش

معماری سیستم های مدیریت دانش

فن آوری های یکپارچه برای مدیریت دانش پیشرفته

سیستم های مدیریت اسناد و محتوا

کاربردهای مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط

شناسایی نیازمندی های کاربران مدیریت دانش

ابزارهای کامپیوتری پشتیبان مدیریت دانش

برنامه های یادگیری سیستم ها در مدیریت دانش

سیستم های تجسمی دانش

برنامه های نوآورانه و مدرن در مدیریت دانش

کتابخانه دیجیتال و مدیریت دانش

مراحل فناوری دانشی

سیستم های خبره و مدیریت دانش

برنامه ها و ابزارهای رایانش اجتماعی

پاد دانش، ویدئوکاست و …

نزدیک بینی در استفاده از ابزارهای مدیریت دانش

موضوعات و مفاهیم مدیریت دانش

مفاهیم و تئوری های مدیریت دانش

مدل ها و چارچوب های مدیریت دانش

روندها و تحولات مدیرت دانش

اجزا و کارکردهای مدیریت دانش

چالش ها و راهکارهای مدیریت دانش

اهداف و استراتژی های مدیریت دانش

استراتژی های دانشی

CSF ها و KPI ها در مدیریت دانش

ابعاد فردی، اجتماعی و روانشناختی مدیریت دانش

ابعاد سازمانی و فناورانه مدیریت دانش

خلق ارزش از طریق مدیریت دانش

مدیریت دانش و مزیت رقابتی

مدیریت دانش و تصمیم گیری

مدل های بلوغ مدیریت دانش

بازاندیشی مدیریت دانش

هستی شناسی و بازنمایی دانش

انواع و فرم های دانش

حکمرانی سازمانی مدیریت دانش

خلق و به اشتراک گذاری دانش

خلق و به اشتراک گذاری دانش

فرآیندهای خلق و به اشتراک گذاری دانش

خلق، تسخیر و تبدیل دانش

اکتساب، ترکیب و اعتبارسنجی دانش

تسخیر و تسهیم دانش ضمنی

نقشه های دانش

استخراج و پالایش دانش

یادگیری تجربی و یادگیری دو حلقه ای و مدیریت دانش

پرورش فرهنگ به اشتراک گذاری دانش

داستان گویی، کافه های دانش و …

استقرار و پشتیبانی از محاوره داخلی

اکتشاف دانش

همکاری در تولید دانش

کانون های خبرگی

مدل های کسب و کار مشتق از مدیریت دانش

مخازن دانش

نمایشگاه های دانش

ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش

استانداردها و مدل های ارزشگذاری دارایی های دانشی

ارزیابی شایستگی، مهارت و دانش

سنجه دهی در مدیریت دانش

روش های اندازه گیری در سیستم های مدیریت دانش

ارزیابی سنجش دانش

انتقال دانش و پایش (مانیتورینگ) مدیریتی

روش های طبقه بندی مدیریت دانش

جایزه های مدیریت دانش

بسترها و محصولات مبتنی بر ارزیابی های دانش

ارزیابی های بعد از عمل و پس از پروژه

حسابرسی مبتنی بر دانش

ترازنامه های دانش

الگوی گزارش سرمایه فکری

تجزیه و تحلیل های حسابرسی دانش

اندازه گیری تأثیر یادگیری

تیم حسابرسی دانش

مدیریت دانش در عمل

انواع پروژه های مدیریت دانش

مدیریت دانش و مدیریت پروژه

راهبردها و فرآیندهای پیاده سازی مدیریت دانش

مدیریت دانش در صنایع و بخش های مختلف

بهترین عملکردهای مدیریت دانش

شکست ها و چالش های مدیریت دانش

مطالعات موردی مدیریت دانش

پشتیبانی از پیاده سازی و راهبردهای مدیریت دانش

چالش ها و راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش

مدیریت دانشگران

مشاوره مدیریت دانش

تعامل با رهبران دانشی

مدیریت دانش و مدیریت ریسک

مهارت ها و کارراهه های مدیریت دانش

انتقال بین پروژه ای دانش

یادگیری بین پروژه ای در مدیریت دانش

مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار

مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار

مدیریت دانش و هوش رقابتی

مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی هوشمند

انبارهای داده و هوشمندی کسب و کار

مدیریت دانش و اداره کردن سرمایه هوشی

درک پیش زمینه ها در عمل

BPM و BPR با مدیریت دانش

مدیریت دانش و مزایای رقابتی پایدار

مدیریت دانش و تجزیه و تحلیل کسب و کار

مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار همکارانه

تجزیه و تحلیل و هوشمندی رسانه های اجتماعی

مدیریت دانش و تجزیه و تحلیل پیش بینی گرایانه

جامعه و اقتصاد دانشی

اقتصاد دانشی و اقتصادهای مبتنی بر دانش

جامعه دانشی و جوامع مبتنی بر دانش

خدمات دانشی در جامعه دانش بنیان

مدیریت دانش در بخش دولتی

نقش مدیریت دانش در توسعه و بهبود اقتصادی

مدیریت دانش و اقتصادهای باز

زیست بوم های دانشی

مدیریت دانش و دولت الکترونیک

حقوق مؤلف و مسایل اخلاقی در اقتصاد دانشی

بازاندیشی مکاتب در بستر اقتصاد دانشی

استفاده از شاخصهای مدیریت دانش در تغییرات اجتماعی

مدیریت دانش فرامرزی و بین فرهنگی

مدیریت دانش و نوآوری

مدیریت دانش و تسهیل نوآوری

ارتباط دهی نوآوری و خلق دانش

ایجاد شبکه های نوآوری

نقش مدیریت دانش در نوآوری درون سازمانی

مدیریت دانش در نوآوری های جهانی و همکارانه

بهینه سازی فرآیندهای حل مسأله با مدیریت دانش

فضای باز و مدیریت دانش

نوآوری باز و مدیریت دانش

بازارها و تشکل های نوآوری دانشی

دیدگاه های سبک وزن و سنگین وزن در مدیریت دانش

روش ها و فناوری های نوآورانه در مدیریت دانش

طوفان مغزی و نوآوری دانش

مدیریت دانش، وب و کسب و کار الکترونیکی

مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیک

ابزارها و برنامه های وب ۲.۰ و مدیریت دانش

سازمان سبک ۲.۰ و مدیریت دانش

موتورهای جستجو و ویکی در مدیریت دانش

وب کاوی، وب معنایی و مدیریت دانش

پایگاه داده رشته ای، بلاگ ها و جستجوی اجتماعی

اطلاعات مبتنی بر نهاد و معنا

سیستم های مدیریت محتوای وب

مدیریت دانش رابطه ای

ارتباط داده باز برای کسب وکارهای الکترونیک

کتابخانه های مجازی و دیجیتال در مدیریت دانش

رایانش سرویس گرا در مدیریت دانش

خدمات شبکه و وب در مدیریت دانش

ارتباطات داده ای متحرک در مدیریت دانش

فروم ها، وبلاگ ها و پورتال های دانشی

بزرگ داده ها و مدیریت دانش

وسیع داده ها، کلان داده ها و بزرگ داده ها در مدیریت دانش

برنامه ها و تحلیل های مربوط به بزرگ داده ها

روش های الگوریتمی جدید در حوزه بزرگ داده ها

اسناد ساختاریافته و تحلیل ترافیک محتوایی در مدیریت دانش

حجم، سرعت و تنوع در بزرگ داده ها

مدل سازی کلان و داده های الگو

خدمات بزرگ داده ها و شرکت های پردازش گر

کاربرد بزرگ داده ها در شرکت ها، دولت و جامعه

تجهیز بزرگ داده ها در مدیریت دانش

جنبه های مدیریتی و سازمانی بزرگ داده ها

ابزارهای پردازش بزرگ داده ها

بازنمایی (تجسم) بزرگ داده ها

مدیریت و به اشتراک گذاری بزرگ داده ها

بزرگ داده و استخراج دانشی

بزرگ داده ها و رایانش ابری

داده کاوی و پردازش داده در مدیریت دانش

روش ها و کاربردهای داده کاوی در مدیریت دانش

نشانه شناسی سازمانی

دیدگاه های دانش پردازش شده در مدیریت دانش

مهندسی مجدد دانش

پایگاه داده های ابری، نظیر به نظیر و موازی

پایگاه داده های موقت، فضایی، متحرک و چندرسانه ای

ترکیب، تجسم و شبیه سازی دانشی

نگهداری و انتقال دانش

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و مدیریت دانش

سازگاری، قابلیت استفاده مجدد و کیفیت داده در مدیریت دانش

کشف دانش از داده ها و متون

مدیریت مبانی دانشی ناهمگن

داده کاوی در پایگاه داده های خبرگان، کتاب های راهنما و …

تجزیه و تحلیل جریان های دانش در سازمان

مدل سازی دانش

حوزه های نوین در مدیریت دانش

دانش کاوی و مفهوم کاوی

هستی شناسی سازمان و مهندسی هستی شناسی

سیستم های چند عاملی در مدیریت دانش

مدیریت دانش درون سازمانی

مدیریت دانش تحت تولید مشترک دانشی

هم پایی پیش زمینه و بهترین عملکردها

به وجود آمدن بازارهای دانش

راهکارها و فرآیندهای یکپارچه سازی دانش

مبادلات دانش مشتری به مشتری

بازاریابی مبتنی بر دانش

علوم پیچیدگی و ساخت گرایی

روندهای آتی در مدیریت دانش

امنیت در مدیریت دانش

مدیریت دانش ایمن

بازیابی و امنیت اطلاعات

مجوزدهی، اطلاعات خصوصی و امنیت

کنترل همزمانی و بازیابی

امنیت اطلاعات و حفاظت از دانش

تکنیک های امنیتی و مدیریت دانش

امنیت سایبری مدیریت دانش

تجهیزات نصب شده ایمن مدیریت دانش

امنیت دانش منابع انسانی

گزارش گیری مدیریت دانش

معماری های ایمن در سیستم های مدیریت دانش

عدم قطعیت در سیستم های مبتنی بر دانش

مدیریت دانش و شبکه ها

نقشه دهی و تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی

رایانش اجتماعی و مدیریت دانش

ساختار و دینامیک شبکه های دانش

رسانه های اجتماعی و مدیریت دانش

فناوری و ابزارهای مدیریت دانش در شبکه های درون شرکتی

نقش مدیریت دانش در شبکه های درون سازمانی

یکپارچگی اجتماعی و تجارت اجتماعی در مدیریت دانش

برنامه های کاربردی مرتبط با شبکه های دانش

ساخت شبکه های به اشتراک گذاری دانش

نقش فناوری اطلاعات در شبکه های تأثیرگذار دانش

شبکه های دانش و خوشه های دانشی

سیستم های ابزارجمعی در مدیریت دانشمديريت دانش، رويکرد نظام ‏مند خلق، دريافت، سازماندهي، دستيابي و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصميم‏ گيري، انعطاف ‏پذيري بيشتر، افزايش سود، کاهش بار کاري، افزايش بهره‏ وري، ايجاد فرصت‏ هاي جديد کسب و کار، کاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه کارکنان کمک مي‏کند. مدیریت موثر دانش سازمانها را از زیان های ناشی از خاتمه ارتباط مدیران و کارکنان با شرکت حفظ نموده و گسترش مفاهیم کلیدی را در سطح زیر واحدهای سازمان تسهیل می نماید. در شرایط کنونی بسیاری از سازمانهای فعال در عرصه داخلی جهت استفاده از مزیت های رقابتی حاصل از فرآیندهای دانشی، به کشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.
دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت دانش با توجه به چنین دیدگاهی و همچنین رسالت کنفرانس، که ترویج مبحث مدیریت دانش در کشور و ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده و نوین مدیریتی است، همچون سال­های پیشین، اقدام به بر‌گزاری «هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش»، نموده است و با توجه به نقش فعالیت­ها و تولیدات علمی و پژوهشی در پیشبرد همه جانبه مدیریت دانش در کسب و کارها و صنایع کشور و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان، از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، پژوهش­گران و علاقمندان محترم در حوزه مدیریت دانش، درخواست می­شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، پس از ثبت نام در وبسایت کنفرانس به آدرس (www.kmiran.com)، نسبت به ارسال مقالات و موارد درخواستی به دبیرخانه اقدام فرمائید.


اهداف برگزاري کنفرانس

آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها در زمينه مديريت دانش

تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي

بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت دانش

جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به مديريت دانش

مسئول یا دبیر همایش: آقای کوروش حمیدی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2185
برچسب ها: