کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

دسته: مهندسی و تکنولوژی
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
Biennial Conference of Community and contemporary architecture
[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان -
برگزارکننده: مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 03537280639 - 09377938008
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@moaser2016.ir

معماری معاصر

نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر

مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر

مبانی فکری در معماری و شهرسازی معاصر

ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر

معماری و شهرسازی معاصر – گرایش ها چالش ها

معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها

چالش های معماری معاصر در کلان شهرها

آسیب شناسی معماری معاصر ایران

تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران

پارادایم های معماری معاصر ایران

خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران

سنت در معماری معاصر ایران

جامعه و معماری

جامعه شناسی معماری

جامعه شناسی شهر

علوم انسانی و معماری

حقوق معماری

حقوق شهری

قوانین و مقررات معماری و شهرسازی

آموزش شهروندی

اخلاق شهروندی

شهروند الکترونیک

عدالت محیطی

معماری و سینما

شهر و سینما

روانشناسی و معماری

دانش روانشناسی محیط

طراحی روانشناسانه

علوم رفتاری و مبانی نظری معماری

مدل‌های رویه علمی طراحی محیط

ماهیت محیط

نظریات روانشناسی محیطی

فرایندهای بنادین رفتار انسان

محیط مصنوع و رفتار انسان

الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده

فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی

نقشه های شناختی و رفتار فضایی

حلوت، قلروپایی، فضای شخصی

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1391
برچسب ها: