کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

دسته: مهندسی و تکنولوژی
یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
National Conference on knowledge-based Architecture and Urbanism
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی

تاریخ شروع: یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه:
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: 2017@confuakb.ir

حوزه شهرسازی:

– شهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازی دانش بنیان

– طراحی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان

– برنامه ریزی شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری دانش بنیان

– برنامه ریزی منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــقه ای دانش بنیان

– مدیریت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان

– بازآفرینی شهری و نوســــــــــــــــــــــــــــــازی دانش بنیان

– بازسازی و بهســــــــــــــــــــــــــــــــازی شهری دانش بنیان

حوزه معماری:

– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری دانش بنیان

– منظر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان

– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری هویت گرا و دانش بنیان

– معماری و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر دانش بنیان

– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری منظر دانش بنیانکنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي معماری، شهرسازی و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.
بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس
ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه معماری و شهرسازی ایران.
 زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی دانش بنیان توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس
 ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری و شهرسازی کشور.
 برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با مسائل شهری
 برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجراييمسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد نقی زاده
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2153
برچسب ها: