کنفرانس ملی سلامت روان و اعتیاد

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
national conference on mental health and addiction
[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر -
برگزارکننده:

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 36219468 - 058
نمابر: 36219468 - 058
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

محورهای اعتیاد:

محور ۱: نوع شناسی سوءمصرف مواد

مواد صنعتی اعتیاد آور (کراک،شیشه…)

سوء مصرف مواد و وسایل ارتباط جمعی

شیوه های دسترسی به مواد

سوء مصرف مواد و ویژگی های شخصیتی

نقش قوانین ناهماهنگ در افزایش سوء مصرف مواد

محور ۲: تاثیر مواد بر سلامت

سلامت جسمی و سوء مصرف مواد

سلامت روانی و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مصرف مواد

سلامت اجتماعی و سوء مصرف مواد

سلامت خانواده و سوء مصرف مواد

محور ۳ : سبب شناسی، پیشگیری_ درمان

نقش باورهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد

نقش رسانه های ارتباط جمعی

نقش نیروهای انتظامی و نظامی در پیشگیری از سوء مصرف مواد

نقش آموزش وپرورش در پیشگیری از سوء مصرف مواد

نقش مراکز مشاوره در ترک اعتیاد

جایگاه و نقش مراکز غیر دولتی در ترک اعتیاد

نقش زمینه های فرهنگی، اقتصادی، واجتماعی

درمانهای دارویی، روان شناختی و جامعه محور

مداخله در بحران سوء مصرف مواد

محور ۴: رفتارهای پرخطر

بیماری های روانپزشکی و رفتارهای پرخطر

باورهای فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و رفتارهای پرخطر

رفتارهای پرخطر جنسی

جنبه هاتی حقوقی رفتارهای پرخطر

نقش آموزش در پیشگیری از رفتارهای پرخطر

بیماریهای عفونی و رفتارهای پرخطر

اعتیاد و رفتارهای پرخطر

جنبه های اقتصادی ، رفتارهای پرخطر

رفتارهای پرخطر و گروه های خاص

رفتارهی پرخطر و ابعاد فرهنگی، مذهبی، معنوی

محور ۵: آینده اعتیاد

اعتیاد و آسیب های نوپدید

آینده اعتیاد و راه های مقابله با آن

نقشه نوین مبارزه با مواد مخدر

تغییر الگوی مصرف

شناسایی و توانمندسازی گروه های در معرض خطر آینده اعتیاد

نقش آموزش در آینده اعتیاد

محور ۶: طب اعتیاد

تشخیص و درمان عوارض بالینی سوء مصرف مواد

محور ۷: اختلالات روانپزشکی همراه سوء مصرف مواد و اعتیاد

تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی

محور ۸: رفتارهای جنسی و سوء مصرف مواد

اختلالات و ناهنجاریهای فیزیولوژیک

اختلالات و ناهنجاریهای رفتاری

محور ۹: مداخلات غیر دارویی در سوء مصرف مواد

رویکرد عصبی، شناختی و رفتاری

محور ۱۰: روشهای تشخیص سوء مصرف مواد

ابعاد عصبی و ابعاد بیوشیمیایی

محور ۱۱ : مداخلات زیستی در پیشگیری از مصرف مواد

رویکرد های محیطی

رویکردهای اجتماعی و فردی – شناختی

محور ۱۲ : سوء مصرف و اعتیاد الکل

پیشگیری از سوء مصرف

عوارض سوء مصرف

تشخیص و درمان

محور ۱۳: اعتیادهای نوپدید به مواد محرک

پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد های نو

وضعیت کنونی و آینده پژوهی سوء مصرف مواد محرک در ایران و جهان

محور ۱۴: پژوهش های پایه از ژن ها تا نمونه های حیوانی در مسیر پیشگیری و درمان اعتیاد

محور ۱۵: روشهای پژوهش و سنجش در مطالعات اعتیاد

روش های انسانی و حیوانی

محورهای سلامت روان:

مشاوره و سلامت روان

معضلات اجتماعی و سلامت روان

سالمندان و سلامت روان

هنجار یابی و آزمون سازی در حیطه سلامت روان

نقش مشاوره در پیشگیری و درمان اعتیاد

بهداشت روان و اشتغال

خانواده ،سبک زندگی وسلامت روان

بهداشت روان و ازدواج

توانبخشی و سلامت روان

بهداشت روان و مهارت زندگی دانشجویان

فشارهای عصبی و استرس های شغلی در سازمان و سلامت روان

مذهب، معنویت و سلامت روان

ماهیت و اهمیت رفتار سازمانی در سازمان

رویکردها و یافته های نوین در قلمرو بهداشت روان

مسئول یا دبیر همایش: آقای مهدی اسماعیل زاده
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1201
برچسب ها: