کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل -
برگزارکننده: دانشگاه پیام نور واحد اردبیل و موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 33239238 - 045
نمابر: 33239238 - 045
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@nacu.ir

محورها و زیر محورهای کنفرانس:

اصول و مبانی فکری و تئوریکی مهندسی و معماری شهرسازی و توسعه پایدار شهری

مهندسی معکوس و مباحث چالش زای شهری

مهندسی عمران و بحران آب و انرژی

مصالح و فن آوری های نوین در معماری

معماری و هویت شهری معماری پایدار

معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری

روش ها و فناوری های نو در در معماری

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

معماری و زیباشناختی شهری

معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

شهر سبز و شهر سالم

مهندسی انرژی و شهر

مهندسی زیرساخت های شهری

مهندسی معماری شهری

طراحی الگو ایران اسلامی در معماری شهری

مهندسی پسماندهای شهری

مهندسی ترافیک و حمل و نقل شهری

مهندسی احیا و بازسازی بافت های فرسوده شهری

مهندسی عمران شهری

مهندسی ارزیابی اقلیم شناسی در ابعاد ماکرکلیماتولوژی و میکر کلماتولوژی

باستان شناسی ومیراث شهری

معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری

معماری ومحیط زیست

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

بوم شناسی وزیبایی شناسی در معمار

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

سایر ایده های نوین مهندسی و معماری در شهرسازی و توسعه پایدار شهری

فناوری ،تکنولوژی نوین و شهرنشینی

مدل های ریاضی و فیزیکی و برنامه ریزی شهری

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

نرم افزارهای نوین و برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری

شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری

فضای سایبری و شهرنشینی

شهر فردا و شهر آینده

شهرالکترونیکی

تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

پست مدرن و مدنیت مدرنیته هویت شهری

شهر اخلاق ،شهروند اخلاق مدار

سنجش از دور وGIS برای مکانیابی و کاربری شهری های

تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی

نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی ، سیستم های اطلاعات مکانی شهری

سنجش از دور و فتوگرامتری

HSE در شریان های حیاتی و مدیریت شهری

نقش مدیریت ریسک و بحران در توسعه شهری :

مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR

مدل های ریاضی و فیزیکی و برنامه ریزی شهری

مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی شهری

جغرافیای شهری و شهرنشینی

جغرافیای شهری وآمایش سرزمین

جغرافیا شهری ومدیریت جامع شهری

اکولوژی شهری

مکاتبی جغرافیای شهری و شهرنشینی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی محیط زیستی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی مسکن

جغرافیای شهری و برنامه ریزی آمایش سرزمین

جغرافیای شهری و برنامه ریزی بافت فرسوده

جغرافیای شهری و کاربری اراضی شهری

جغرافیای شهری و آلودگی هوا

جغرافیای شهری و آلودگی صوتی

آسیب شناسی شهری و شهرنشینی امروز و فردا

مهاجرت و شهرنشینی

اسکان های غیر رسمی و شهرنشینی

فرهنگ شهر نشینی

شهروند و حقوق شهروندی

روانشناسی محیطی

آسیب شناسی اجتماعی و شهرنشینی

اعتیاد و شهرنشینی

سرقت و شهرنشینی

اختلاف خانوادگی و شهرنشینی

طلاق و شهرنشینی

همسرآزاری و شهرنشینی

کودک آزاری و شهرنشینی

قتل و شهرنشینی

خودکشی و شهرنشینی

تکدی گری و شهرنشینی

دختران فراری و شهرنشینی

الکلیسم و شهرنشینی

فرقه های منحرفه و شهرنشینی

اجاره آپارتمان یک روزه و شهرنشینی

دوردور خیابانی و مزاحمت خیابانی شهرنشینی

احتکار و گرانفروشی شهری

فخرفروشی مدرن و شهرنشینی

فقر فرهنگی و شهری

فقر اقتصادی و شهرنشینی

کودکان خیابانی و شهرنشینی

کارتون خوابی و شهرنشینی

قاچاق و شهرنشینی

اراذل و اباش و شهرنشینی

واندالیسم شهری

مدگرایی و شهرنشینی

حجاب و عفاف و شهرنشینی

دین مداری در شهرنشینی

فرهنگ ترافیک شهرنشینی

فرهنگ آپارتمان نشینی شهری

فرهنگ همسایگی شهرنشینی

فرهنگ آداب و انضباط اجتماعی و شهرنشینی

آسیب شناسی روانی و شهرنشینی

الزایمر و شهرنشینی

افسردگی و شهرنشینی

پرخاشگری و شهرنشینی

آسیب شناسی جسمی و شهرنشینی

ناراحتی قلبی و شهرنشینی

ناراحتی تنفسی و شهرنشینی

چاقی شهروندان و شهرنشینی

دیابت و شهرنشینی

کم تحرکی و شهرنشینی

جغرافیای ژئوپلتیک و امنیت و شهرنشینی

جغرافیای سیاسی فضای شهری

گشت امنیت اخلاقی و شهرنشینی

جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر

انتخابات و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی شهری

جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری

بیکاری شهری و آسیب شناسی پیامدهای آن

جوانی جمعیت شهر و چالش های پیش رو شهر

اوقات فراغت شهری و امنیت شهروندان

انتخابات و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی شهری

اشتغال و زندگی شهری

فاصله طبقاتی شهرنشینی و چالش های ناشی از آن

مدرنیته و مصرف گرایی شهری

ماهواره و شهروند و شهرنشینی

اینترنت ،شهروند و شهرنشینی

شهرهای ساحلی و امنیت

شهرهای مرزی و امنیت

پدافند غیر عامل در شهر

توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی

نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر

جغرافیای فمینیستی و عدالت شهری

جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک

امنیت شهری و فناوریهای نوین

شهر مجازی و مدیریت شهری

جهانی شدن و سیاه چاله های شهری

جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی

حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری

شهر و سیاست های بین الملل

اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی

مطبوعات و رسانه ها و شهرنشینی

گردشگری و توسعه شهری

گردشگری و ایده نوین پلیس گردشگر،امنیت گردشگر

گردشگری و محیط زیست و شهرنشینی

ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر

تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری

نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

گردشگری و جغرافیای شهری و شهرنشینی

گردشگری و مدل های اقلیمی

گردشگری روستایی،شهری،اکوتوریسم ،ژئوتوریسم

گردشگری و توسعه پایدار

تغییرات آب و هوایی و گردشگری

گردشگری، ارتباطات،آموزش

گردشگری ورزشی،سلامت

گردشگری شهری،تبادل فرهنگی

گردشگری شهری،تهاجم فرهنگی

گردشگری شهری،آسیب شناسی شهری

گردشگری شهری و آسیب شناسی فرهنگی ،اجتماعی و دینی

گردشگری شهری و امنیت گردشگران

گردشگری شهری و امکانات زیرساختی شهر

گردشگری شهری و بازاریابی

سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی و توسعه پایدار

مخاطرات طبیعی و شهر…..

مسئول یا دبیر همایش: مهندس الناز مباشرمقدم
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1213
برچسب ها: