کنگره بین المللی معماری, زیست بوم و توریسم

دسته: مهندسی و تکنولوژی
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده:

تاریخ شروع: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 28426530
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@aretconf.com

معماری:

بوم شناسی

معماری بومی

معماری پایدار

معماری منظر

مرمت شهری

گرافیک شهری

معماری خیابانی

سبک شناسی معماری

معماری ومحیط زیست

الگوهای معماری بومی

معماری و هویت شهری

شاخص های شهر پایدار

زیبایی شناسی در معماری

انرژی های نو در معماری

الگوهای ساخت و ساز پایدار

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

روشها و فناوریهای نو در در معماری

مصالح و فن آوری های نوین در معماری

و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری

مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

و کـلـیه مـوضـوعـات مرتـبـط بـا مـهـندسـی معماری

شهرسازی

نوسازی شهری

نوسازی شهری

بافت های تاریخی

بهسازی آثار تاریخی

بازسازی بافت تاریخی

مشارکت در امور شهری

بهسازی و نوسازی شهری

ناپایداری شهر و عوامل موثر

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

علوم جغرافیایی ومدیریت شهری

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

المان های شهری و محورهای مرتبط

جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی

تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی

جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی

ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین

سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار

سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری

حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری

توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

و کـلـیه مـوضـوعـات مـرتـبـط بـا مـهـندسـی شهـرسازی

زیست بوم

نانو ومحیط زیست

محورهای عمومی

محیط زیست شهری

تغییر اقلیم ومحیط زیست

مدیریت پسماند در شهرها

اقتصاد و زیست بوم پایدار

اجتماع و زیست بوم پایدار

مدیریت حیات وحش شهری

محیط زیست و زیست بوم پایدار

محیط زیست و انواع آلودگی ها

مسائل محیط زیست کلان شهرها

فضای سبز و محیط زیست شهری

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

انرژی های نوین و پایداری زیست بوم

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

فناوری های نوین و محیط زیست شهری

مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری

نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها

ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار

ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی

پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای)

ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار

آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا

شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

مفاهیم ، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم

و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری

مسئول یا دبیر همایش: آقای اسکندری
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1689
برچسب ها: