یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - کیش
برگزارکننده: مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران

تاریخ شروع: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 66491136
نمابر: 66491586
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

محور فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس

محور گردشگری خلیج فارس

محور ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک خلیج فارس

محور تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس

محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس

نام خلیج فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها، نقشه ها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی

گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن

مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج فارس

بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین المللی در حوزه خلیج فارس

بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج فارس در معاهدات و مکاتبات بین المللی

بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج فارس

بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس

سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس؛ علل، ریشه ها

بررسی حکومت های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج فارس

بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس (با تاکید بر منابع غیرفارسی)

بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج فارس(با تاکید بر حفریات و مطالعات باستان شناسان غیرایرانی)

نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج فارس

بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تکیه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهانی)

بررسی راهکارهای همکاری های بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج فارس

بررسی توسعه ساخت و سازهای بی رویه حاشیه خلیج فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه

تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج فارس

مسئول یا دبیر همایش: دکتر سعید پور علی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1236
برچسب ها: