ششمین سمینار آموزشی تفکر سیستمی

دسته: کسب و کار و مدیریت
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴
Systems Thinking
[دوره آموزشی]
تهران - مرکز توسعه اطلاعات کاربردی - سالن آینده
برگزارکننده: مرکز توسعه اطلاعات کاربردی

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 88832681
نمابر: 88832681
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

سیر تکوین و رویکرد سیستمی: چهارچوب مفهومی توسعه مدیریت

نگرش سیستمی یا سیستماتیک؟

روابط علت و معلولی

اثر پروانه ای و تئوری آشوب

علل موفقیت

پارادایم و نقش آن

برون رفت از بن بستهای مفهومی (سنتزهای فراسوگرا)

تعریف و انواع سیستم: بر اساس هدفمندی، همبستگی و توسعه یافتگی

روشهای حل مسئله در رویکرد سیستمیمرکز توسعه اطلاعات کاربردی در اقدامی بی سابقه و بنابر درخواست تعداد زیادی از شرکت ها و مشتریان خود و پس ازیافتن یکی ازبهترین اساتید حوزه تفکر و رویکرد سیستمی مبحث “آشنایی با رویکرد سیستمی” را درمهر ماه 1394 برگزار خواهد نمود.
سمینار حاضر با توجه به هدف رویکرد سیستمی که همانا برپا کردن پایگاهی است نظری و عملی برای ایجاد و نهادینه ساختن ظرفیت بازآفرینی و توسعه پایدار در سازمانهای پیشتاز، در پی بنیانگذاری رویکردی است ژرف، فراگیر و فراسونگر به ماهیت پدیده سازمان، نقش مدیریت ستادی، رهبری تحول، برنامه ریزی استراتژیک و معماری سازمانی.
در این دوره سعی شده است تا مخاطب را به اهمیت وجود نگرش جامع و کلی به تعاملات اجزای سازمان و تعاملات سازمان با محیط واقف نموده تا مدیران ارشد سازمانها بتوانند با توجه به دید کل نگر منابع خود را در راستای شکل دهی به ساختاری که برای فعالیت فردای سازمان خود در پارادایم بعدی نیاز خواهند داشت به کار گیرند وتاثیرات بلند مدت کارهای کوتاه مدت سازمان خود را همواره در نظر داشته باشند.
اگر شما مدیری هستید که همواره همسو شدن با تغییرات یکی از چالشهای اساسی شما بوده است از این برنامه استفاده زیادی خواهید برد.


مسئول یا دبیر همایش: مهندس آقایی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1351
برچسب ها: