مهندسی ارزش در حمل و نقل

دسته: مهندسی و تکنولوژی
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
Value Engineering in Transportation
[دوره آموزشی]
تهران - هتل المپیک
برگزارکننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 88973384
نمابر: 89781549
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: Tra.Training@hotmail.org

تعاریف، برنامه کار و مبانی قانونی مهندسی ارزش

بررسی تجارب داخلی مهندسی ارزش: مطالعات خط تندرو مشهد، تقاطع سیمون بولیوار

یادگار امام تهران، راهآهن رشت-آستارا و مروری بر سایر پروژههای جادهای، فرودگاهی و

دریایی

مطالعات موردی در پروژههای حمل و نقل سایر کشورها در حوزه شهری و برونشهری

)دریایی، هوایی، جادهای و ریلی(

بهکارگیری مهندسی ارزش در زمان ساخت و نحوه تخصیص پاداش به پیمانکاران

زمان بهکارگیری مهندسی ارزش، روشهای قراردادی و نحوه اعمال تغییرات

مسئول یا دبیر همایش: مهندس جمعه پور
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1202
برچسب ها: