کارگاه تجاری سازی فناوری در حوزه سلامت

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
Health Innovation and Commercialization
[دوره آموزشی]
تهران - انستیتو پاستور ایران
برگزارکننده: شرکت زیست فناوری بهوزان و انجمن مدیریت فناوری ایران

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

تلفن تماس با دبیرخانه: 88718105
نمابر: 88615890
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: INFO@IRAMOT.IR

چرایی و مفهوم تجاری‌سازی فناوری

کانال‌های تجاری‌سازی فناوری

عوامل تاثیرگذار بر شانس تجاری‌سازی فناوری در سلامتدراين کارگاه،ابتدا مفهوم تجاری‌سازی فناوری و اهميت آن در بافت حوزه سلامت بررسی می‌گردد. سپس الزامات وعوامل موثربرتجاری‌سازی فناوری‌های حوزه سلام با ذکر مثال‌های متعدد از فناوری‌های اين حوزه بررسی وتحليل می‌شوند. سپس نکات کليدی درباب تجاری‌سازی فناوری به تفکيک سه بخش عمده حوزه سلامت بيان می‌شوند. در کل کارگاه و مثال‌های ذکر شده، بافت فضای کسب‌وکار ايران مورد توجه ويژه خواهد بود. در ادامه، مدل کسب‌وکار و اهميت آن در تجاری‌سازی فناوری تشريح می‌شوند. در انتها بامشارکت شرکت‌کنندگان،راهبردتجاری‌سازی يک فناوری خاص درايران طراحی و تحليل می‌شود.


مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر فرید ثاقبی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1204
برچسب ها: