تقویم
انتخاب سال:
انتخاب ماه:

 
تبلیغات در Allconferences.ir
 


 
سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
3rd nationalconferece of interior design & decoration


تاریخ شروع: پنج شنبه 08 اسفند 1392
تاریخ پایان: پنج شنبه 08 اسفند 1392

مکان: اصفهان -
گروه بندی: معماری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
تلفن تماس با دبیرخانه: 6685838 - 0311
نمابر: 6685838 - 0311
آدرس سایت: www.deconf.ir
آدرس ایمیل: info@deconf.ir
موضوعات:
به طور کلی محور های سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون بر روی دو پایه اصلی انسان و مبانی نظری در معماری داخلی و دکوراسیون و جایگاه حرفه ای این تخصص استوار است :
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی .
مبانی هنر های تجسمی در معماری داخلی.
فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی.
معماری داخلی در جهان اسلام.
الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی.
نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.
طراحی معماری داخلی در گذر زمان.
فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی.
تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی.
معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها.
نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرائی در حرفه معماری داخلی.
آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی.
توضیحات تکمیلی:
                                               زمان های کلیدی همایش                                     
مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات     92/11/05
مهلت ارسال اصل مقالات                 92/11/05
آخرین مهلت ثبت نام در همایش        92/11/18
زمان برگزاری همایش                      92/12/08

اهداف کنفرانس
ایجاد بستری برای پژوهش پیرامون طراحی داخلی
تبیین جایگاه حرفه ای معماری داخلی در جامعه
زمینه سازی تدوین و ارتقا سطح آموزش هاي علمي و مهارتی معماری داخلی
ایجاد ارتباطات میان رشته ای لازم برای قوام یافتن حرفه معماری داخلی
شناخت وضعیت موجود و پیش بینی آینده فرآوری حرفه
معرفي فنون ودستاوردهای پيشرو جهانی در حوزه معماری داخلی و دكوراسيوننام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس مهران بکایی
امکان ارسال مقاله: بلی