برچسب: ادبیات
دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
::

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ محورهای کنفرانس: فلسفه، دین، اخلاق: -مبانی گردشگری و معنویت برآمده از فلسفه و دین -وجوه اشتراک و افتراق گردشگری مذهبی و گردشگری با رویکرد معنوی -رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری روانشناسی، سلامت: -تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر -ویژگی های روان شناختی تاثیرگذار بر عوامل رانشی و کششی…..

همایش ادبیات فارسی معاصر
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
::

همایش ادبیات فارسی معاصر

[کنفرانس،همایش، سمینار]

ایرانشهر-استان سیستان و بلوچستان -

۰۰ محورهای همایش: -ادبیات تطبیقی معاصر -نقد ادبی و ادبیات معاصر – زبان فارسی و ادبیات معاصر – ادبیات معاصر محلی- بومی -ادبیات معاصر در کشورهای فارسی زبان -مطالعات بینارشته‌ای در ادبیات معاصر -ادبیات پایداری معاصر -فیلم‌نامه، نمایش‌نامه و ادبیات معاصر – سایر پژوهش‌های مرتبط با ادبیات معاصر -وضعیت تدریس ادبیات معاصر در مدارس و…..

چهارمین همایش ملی صرف
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
::

چهارمین همایش ملی صرف

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ محورهای همایش: بررسی نظام صرفی زبان فارسی و سایر زبان های ایرانی براساس چارچوب های نوین حوزه صرف صرف تکواژبنیاد و واژه بنیاد تحلیل رایانشی واژه در زبان فارسی تعامل صرف و سایر حوزه های زبان شناسی