برچسب: اقتصاد مقاوتی
همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
::

همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانسگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۰۰ محورهای همایش: سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده تحول در…..