برچسب: اکوتوریسم
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: The 4rd International Conference on Geographical Sciences

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز - مرکز همایش های فرهنگیان شیراز

۰۰ ۱. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) ۹. طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۲. کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار ۱۰. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ۳. جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۱. جغرافیای پزشکی ۴. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲. جغرافیا و دفاع مقدس ۵. آمایش سرزمین ۱۳. هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی ۶. مخاطرات…..

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
:: First international conference on Applied Research in Agriculture, Natural Resources and Environment

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

+۲-۲ کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک هواشناسی و اقلیم شناسی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بیوتکنولوژی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز علوم دام…..